\

Thủ tục cấp chữ ký số cá nhân của Ban cơ yếu chính phủ

Điều kiện cấp chữ ký số cá nhân.

Căn cứ theo quyết định số 1924/QĐ_BQP của Bộ Quốc phòng về việc Cấp chữ ký số cá nhân, chứng thư số cá nhân cho cán bộ trong lĩnh vực chứng thực điện tử thì điều kiện cấp chứng thư số cá nhân của Ban cơ yếu chính phủ phải là:

+ Phải là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước có nhu cầu giao dịch điện tử;

+ Có văn bản đề nghị và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

Lệ phí: Theo quy định của Luật phí và lệ phí tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC

Thủ tục cấp chữ ký số cá nhân do Ban cơ yếu chính phủ cấp.

Bước 1. Cá nhân có văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp, gửi Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư số, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao.

Bước 3. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp thuê bao, có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị lưu khóa bí mật từ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số của thuê bao trên Trang thông tin điện tử của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ công bố.

Chữ ký số cá nhân trong DVC KBNN (Dịch vụ công Kho bạc nhà nước)

DVC KBNN là trang cổng thông tin giao dịch điện tử của Kho bạc nhà nước Việt Nam trực tuyến thông qua webside: https://dvc.vst.mof.gov.vn/ .

Để thực hiện giao dịch điện tử trên dvc KBNN bắt buộc đối với tổ chức cá nhân yêu cầu phải có ít nhất chữ ký số cá nhân, chứng thư số cá nhân đối với 02 chức danh bắt buộc đó là Chủ tài khoản, Kế toán trưởng của đơn vị, tổ chức.

Tài khoản thực hiện giao dịch trên cổng thông tin dvc KBNN là do KBNN cấp thông qua hình thức đăng ký online nhận kết quả qua email dựa trên đăng ký của mã đơn vị quan hệ ngân sách được KBNN cấp.

Chữ ký số cá nhân Viettel sử dụng trong dịch vụ công.

Viettel là đơn vị cung cấp dịch vụ Chứng thư số, chữ ký số uy tín hàng đầu của nước ta tính ưu việt của Chữ ký số Viettel luôn được đặt lên hàng đầu từ dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ bán hàng, sau bán hàng luôn là tốt nhất. Tính bảo mật chứng thư số Viettel được bộ thông tin truyền thông cấp phép với chuẩn hóa SHA-256 độ dài bảo mật lên tới 2048 bit.

Viettel-CA tự hào là đơn vị cung cấp chữ ký số cá nhân tốt nhất, nhiều nhất sử dụng hỗ trợ trong dịch vụ công quốc gia trong thủ tục hành chính cấp độ 4.

HOTLINE đăng ký, gia hạn chữ ký số cá nhân Viettel : 0868.246.333

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *