Tag Archives: dịch vụ công quốc gia

HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Cuc-quan-ly-dau-thau

Sự ra đời của  Hệ thống đấu thầu Quốc gia Sự ra đời của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là quy luật tất yếu nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm chính phủ. Năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu […]