Chữ ký số Cá nhân thuộc tổ chức dùng cho dịch vụ công KBNN

Báo giá chữ ký số Cá nhân thuộc tổ chức của Viettel CA.


Gói cước 01 năm02 năm03 năm
ĐĂNG KÝ MỚI Thời gian sử dụng12 tháng24 tháng36 tháng
Giá Gói cước915.000đ1.261.500đ1.443.000đ
Thiết bị USB token130.000đ130.000đ130,000đ
Tổng giá bán1.045.000đ1.391.500đ1,573,000đ
GIA HẠN Thời gian sử dụng12 tháng24 tháng36 tháng
Tổng giá bán915.000đ1.261.500đ1.443.000đ

Chữ ký số DVC KBNN

Chữ ký số Sử dụng cho dịch vụ công (dvc) Kho bạc nhà nước (KBNN) là chữ ký số cá nhân thuộc tổ chức được setup cho ít nhất 2 cá nhân của đơn vị : Chủ tài khoản và Kế toán trưởng là hai chức danh bắt buộc.
Ngoài ra còn có các chức danh được ký phê duyệt trong Dịch vụ công KBNN đó là Ủy quyền ký thay Chủ tài khoản có thể là Phó giám đốc, trưởng phòng. Ký thay kế toán trưởng ủy quyền Kế toán trưởng có thể là kế toán chuyên trách.

Liên hệ đăng ký chữ ký số cá nhân dịch vụ công KBNN

Để được đăng ký , hỗ trợ sử dụng dịch vụ công KBNN các tổ chức vui lòng liên hệ hotline : 0967 575 616
Cài đặt và hỗ trợ trong quá trình sử dụng các đơn vị qua Teamview hoặc Ultraview ngay khi có yêu cầu hỗ trợ.