Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Kế hoạch Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Hướng dẫn cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024. Liên hệ Cấp bù CKS Viettel 0868.246.333

Căn cứ Kế hoạch số 1866/KH-CNTT&DVS ngày 06/02/2024 đề xuất kế hoạch triển khai cấp bù chứng thư số (CTS) cho khách hàng sử dụng chứng thư số SHA1;

Căn cứ Tờ trình số 1719/TTr-CNTT&DVS ngày 02/02/2024 về việc đề xuất chính sách hỗ trợ khách hàng thuộc đối tượng cấp bù gia hạn, khách hàng dùng thiết bị USB token phiên bản cũ;

Căn cứ Tờ trình số 17575/TTr-CNTT&DVS ngày 25/09/2023 về việc đề xuất chính sách gia hạn chủ động Viettel-CA USB qua Token Manager giai đoạn 2;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Viễn thông Viettel (VTT), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (VTT) hướng dẫn triển khai chương trình cấp bù chứng thư số, cụ thể như sau:

I. Nội dung Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

– Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

– Thời gian áp dụng: 02/2024 – 30/05/2024.

– Kênh bán: Tất cả các kênh:

+ Kênh điện thoại viên – Trung tâm Dịch vụ khách hàng Liên hệ: 18008000 hoặc di động 0868 246 333

1. Kế hoạch triển khai Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

– Viettel đang triển khai kinh doanh dịch vụ Viettel-CA (CTS USB token, HSM,  SIM CA, Ipad voffice) trên chứng thư số SHA1 hạn 13/5/2024 và chứng thư số SHA2 hạn 24/9/2025.

Với các chứng thư số của khách hàng được cấp theo chứng thư số SHA1, để tiếp tục sử dụng được dịch vụ theo đúng thời hạn khách hàng mua cần phải cấp bù thời gian sử dụng sang chứng thư số mới có thời hạn sau ngày 13/5/2024.

– Số lượng chứng thư số SHA1 cần thực hiện cấp bù nhiều, đo đó để đảm bảo tiến độ cấp bù, đồng thời đảm bảo không phải tư vấn cấp bù hai lần cho khách hàng, cần triển khai cấp bù theo các giai đoạn:

Giai đoạn 1- Triển khai trên chứng thư số SHA 2 đang có sẵn

+ Thời gian triển khai: từ tháng 02/2024

+ Phạm vi: triển khai cấp bù trên tập khách hàng có hạn trước 24/9/2025, trong đó có thể tư vấn gia hạn gói 01 năm với tập chứng thư số có hạn trước 24/8/2024.

Giai đoạn 2- Triển khai cấp bù vào chứng thư số mới hạn 2029.

+ Thời gian triển khai: dự kiến từ 20/3/2024 hoặc sớm hơn nếu được Bộ TTTT cấp khóa SHA2 sớm. Khi có khóa mới, hệ thống tự động định tuyến sang khóa mới và có thông báo tới kênh qua email.

Phạm vi: triển khai trên tập khách hàng còn lại.

Đối tượng triển khai cấp bù:

+ Kênh tập trung cấp bù cho các khách hàng sử dụng chứng thư số USB token, chứng thư số Ipad voffice, chứng thư số HSM ký trên các hệ thống khác hệ thống hóa đơn điện tử SInvoice.

+ Với các đối tượng chứng thư số SIM CA, HSM ký hóa đơn điện tử: hệ thống sẽ chủ động thực hiện cấp bù, tuy nhiên cần kênh bán phối hợp truyền thông, hỗ trợ khách hàng khai báo sử dụng trên các hệ thống ký số, hỗ trợ với các khách hàng cấp bù trong trường hợp hệ thống gửi lệnh cấp bù lỗi.  Chi tiết kế hoạch cấp bù theo Phụ lục 01

2. Chính sách thu hút và hỗ trợ khách hàng

2.1. Chính sách khuyến mại cho khách hàng thuộc đối tượng cấp bù muốn gia hạn chữ ký số Viettel

Đối tượng khách hàng: Khách hàng thuộc đối tượng cần chuyển mã hàm băm từ SHA1 sang SHA2 (đối tượng cần cấp bù thời gian sử dụng).

Nội dung chính sách: Khách hàng thuộc đối tượng nêu trên nếu đồng ý gia hạn dịch vụ sẽ được tặng số tháng tương ứng gói cước gia hạn: tặng 1,2,3 tháng khi gia hạn các gói cước 1,2,3 năm (chi tiết chính sách và mã hòa mạng theo phụ lục 02).

Phí bán hàng:

Kênh ĐTV- TT DVKH: Áp dụng theo tờ trình số 19901/TTr-DVKH. Kênh còn lại: theo mức phí hiện hành của dịch vụ trên từng gói cước (chi tiết theo phụ lục 02).

2.2. Chính sách giá cho đối tượng khách hàng đổi thiết bị USB token

Đối tượng khách hàng: khách hàng đang dùng thiết bị USB token phiên bản cũ (V0, V1, V2, V3).

Nội dung chính sách: Khách hàng đang dùng thiết bị phiên bản cũ (V0, V1, V2, V3) có nhu cầu đổi thiết bị được áp dụng chính sách giá:

Nhóm/loại Chính sách giá gồm VAT
Giá bán275.000
Mã HTHMCA_SCL_USB_CB_1 – Sửa thông tin cấp lại USB

3. Quy định về triển khai bán hàng trên tool gia hạn online

Bổ sung kênh nhóm 1, nhóm 2 được triển khai gia hạn cho khách hàng trên tool gia hạn online, cụ thể:

Chính sách giá: chính sách gia hạn trên tool gia hạn áp dụng theo công văn số 20021/VTT-CNTT&DVS ngày 09/11/2023:

Gói cước Số tháng sử
dụng
Đơn giá CTS Tổ
chức
(gồm VAT)
Đơn giá CTS Cá
nhân
(gồm VAT)
Ghi chú
Gói 12 tháng12 tháng1.020.000396.000Gói trợ giá
Gói 24 tháng24 tháng1.752.000673.000
Gói 36 tháng36 tháng2.327.000950.000
Gói 13 tháng13 tháng1.276.000495.000Gói tăng
tháng
Gói 26 tháng26 tháng2.191.000841.500
Gói 39 tháng39 tháng2.909.0001.188.000

4. Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

+ Thuê bao được thực hiện cấp bù thông qua một trong các cách sau:

Cách 1: Gia hạn chứng thư số, được áp dụng chính sách khuyến mại tại mục I.2.

Cách 2: Sử dụng nghiệp vụ cấp bù thời hạn chứng thư số qua web đấu nối BCCS_CA, qua tool, qua giải pháp gửi lệnh trực tiếp từ hệ thống (áp dụng với CTS SIMCA, CTS HSM ký hóa đơn điện tử).

Cách 3: Thực hiện thay đổi thông tin cấp lại CTS.

Khi thực hiện các nghiệp vụ trên, khách hàng sẽ được cấp một chứng thư số mới với mã hàm băm SHA2 có thời hạn sử dụng sau ngày 13/5/2024. Chi tiết hướng dẫn cấp bù cho từng đối tượng chứng thư số theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.

– Hướng dẫn cấp bù với chứng thư số Ipad voffice và các hướng dẫn khác được cập nhật theo link https://datasecurity.viettel.vn/s/dbAZJmOgje4cJ9I/tai-lieucap-bu

+ Lưu ý quan trọng:

Sau khi cấp bù, cần hướng dẫn Khách hàng khai báo chứng thư mới số trên các hệ thống ký.

+ Đối với chứng thư số thiết bị USB Token khách hàng dùng để ký Hóa đơn điện tử, khách hàng sử dụng chứng thư số THẦU sau khi cấp bù thành công KHÔNG XÓA CHỨNG THƯ SỐ CŨ (Chứng thư số trước khi cấp bù).

5. Quy định hồ sơ

Nghiệp vụ cấp bù không phát sinh hồ sơ, tuy nhiên kênh vẫn thực hiện gửi giấy chứng nhận chứng thư số mới được cấp cho khách hàng.

– Trường hợp khách hàng được cấp bù qua nghiệp vụ gia hạn dịch vụ, hoặc thay đổi thông tin cấp lại chứng thư số, cần hoàn thiện hồ sơ phát sinh theo quy định của từng nghiệp vụ cụ thể.

6. Quy định chung về phí bán hàng

– Phí bán hàng tính trên doanh thu trước VAT (bao gồm doanh thu thiết bị), chưa bao gồm thuế VAT đối với kênh có tư cách pháp nhân. Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân đối với kênh không có pháp nhân.

– Phí bán hàng nêu trên đối với các kênh 1001540, 1000495 là tổng phí bán hàng bao gồm cả phí dành cho kênh đấu nối thay (1418), theo tỉ lệ kênh đấu: kênh phát triển (môi giới) = 30:70.

– Phí bán hàng qua kênh Telesale áp dụng theo đúng tỉ lệ chia sẻ hiện hành.

– Điều kiện trả phí: theo quy định hiện hành của dịch vụ.

II. Tổ chức thực hiện Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

1. Viettel Tỉnh/Thành phố

– Nắm rõ chính sách dịch vụ, truyền thông đến kênh bán hàng, khách hàng và tổ chức triển khai theo hướng dẫn.

Phân loại khách hàng, phân chia khách hàng tới từng cá nhân cụ thể để thực hiện theo lộ trình.

– Triển khai thực hiện theo hướng dẫn, phản hồi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất các nội dung điều chỉnh cho đầu mối của Trung tâm Điều hành bán hàng Tổng Công ty VTT.

2. Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và Dịch vụ số Hotline: 18008000 hoặc di động 0868.246.333

– Thực hiện khai báo chính sách hệ thống theo nội dung chương trình.

– Hoàn thiện các thủ tục đăng ký, thông báo CTKM với cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp luật trước khi triển khai chính thức.

– Triển khai hướng dẫn các đơn vị áp dụng chính sách giá phù hợp từng thời điểm triển khai.

3. Trung tâm Điều hành Bán hàng –  Cấp bù chữ ký số Viettel

– Tổ chức kênh bán theo chính sách được hướng dẫn.

– Cập nhật chính sách hỗ trợ kênh, giải đáp cho nhân viên kinh doanh trong quá trình bán hàng.

– Điều hành kênh bán triển khai đẩy mạnh cấp bù, kinh doanh dịch vụ, đôn đốc, cập nhật kết quả tiếp xúc, bán hàng và các khó khăn vướng mắc từ tỉnh/thành phố.

4. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hotline: 18008000 hoặc di động 0868.246.333

– Triển khai hỗ trợ khách hàng gia hạn, đổi thiết bị theo đúng hướng dẫn. Triển khai cấp bù kèm chuẩn hóa thông tin thuê bao.

– Cập nhật thông tin về chính sách dịch vụ trên các kênh và thực hiện hướng dẫn giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng nếu có.

Trên đây là nội dung thông báo triển khai chương trình cấp bù chứng thư số đề nghị các đơn vị triển khai đúng hướng dẫn./.

Cấp bù CKS Viettel – Hỗ trợ chữ ký số Viettel toàn quốc

cap-bu-thoi-han-chu-ky-so-viettel

Cấp bù CKS Viettel – Trong bối cảnh phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và việc sử dụng chữ ký số trở nên phổ biến hơn trong các giao dịch điện tử, việc đảm bảo tính bảo mật và uy tín của thông tin trở thành một ưu tiên hàng đầu.

Hướng dẫn cấp bù thời hạn Chữ ký số Viettel

1. Lý do và phạm vi triển khai – Cấp bù CKS Viettel

Do thời hạn trên chữ ký số theo chuẩn SHA1 của Viettel đăng ký với bộ Thông tin và Truyền thông tới ngày 13/05/2024 đến nay Tổng công ty Viễn thông Viettel đã nâng cấp gia hạn thời hạn với Bộ TTTT. Hiện nay Viettel-CA thực hiện  “Cấp bù CKS Viettel” – Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel , nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc nâng cấp chứng thư số (CTS) để đảm bảo tính bảo mật theo chuẩn SHA2 và cập nhật bù thời hạn theo gói cước của Quý khách.

Chương trình được lập dựa trên các căn cứ và đề xuất kế hoạch từ các tờ trình số 1866/KH-CNTT&DVS, 1719/TTr-CNTT&DVS, và 17575/TTr-CNTT&DVS, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bù cho khách hàng sử dụng chứng thư số SHA1. Phạm vi triển khai của chương trình được mở rộng toàn quốc, từ tháng 02/2024 đến 30/05/2024.

2. Kế hoạch triển khai – Cấp bù CKS Viettel

 • Giai đoạn 1: Triển khai trên chứng thư số SHA2 hiện có sẵn. Thời gian triển khai từ tháng 02/2024, phạm vi áp dụng cho các tập khách hàng có hạn trước 24/9/2025.
 • Giai đoạn 2: Triển khai cấp bù vào chứng thư số mới hạn 2029, dự kiến từ 20/3/2024 hoặc sớm hơn nếu được Bộ TTTT cấp khóa SHA2 sớm.

3. Đối tượng triển khai cấp bù – Cấp bù CKS Viettel

Chương trình tập trung vào việc cấp bù cho các đối tượng sử dụng chứng thư số USB token, Ipad voffice, HSM ký trên các hệ thống khác như hệ thống hóa đơn điện tử.

4. Chính sách khuyến mại và hỗ trợ khách hàng

Chương trình cung cấp các chính sách khuyến mại và hỗ trợ cho khách hàng muốn Gia hạn chữ ký số Viettel hoặc đổi thiết bị USB token. Đối tượng khách hàng được tặng thêm thời gian sử dụng khi gia hạn dịch vụ.

5. Quy định về triển khai bán hàng và hướng dẫn nghiệp vụ

Chương trình cung cấp hướng dẫn chi tiết về các nghiệp vụ cấp bù, bao gồm gia hạn chứng thư số, thay đổi thông tin cấp lại CTS. Khách hàng sẽ được hướng dẫn cụ thể và đảm bảo tính chính xác trong quá trình triển khai.

6. Tổ chức thực hiện cấp bù thời hạn

Chương trình được triển khai một cách tổ chức và có kế hoạch cụ thể tại các tỉnh/thành phố. Tổng công ty Viễn thông Viettel cam kết đảm bảo việc triển khai được thực hiện đúng hướng dẫn và mang lại hiệu quả cao nhất.

Kết luận

Chương trình “Cấp bù CKS Viettel” không chỉ là một biện pháp cải thiện tính bảo mật và uy tín trong giao dịch điện tử mà còn là minh chứng cho sự cam kết và chuyên nghiệp của Viettel trong việc hỗ trợ khách hàng. Liên hệ hotline 0868.246.333 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí.

Bảng giá chữ ký số Viettel – Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

bang-gia-chu-ky-so-viettel

Chữ ký số là một trong những công cụ quan trọng để đảm bảo tính xác thực và bảo mật trong giao dịch điện tử. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc sử dụng chữ ký số đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong đó, bảng giá chữ ký số của Viettel là một trong những lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp vì tính an toàn và tiện lợi của nó

Viettel-CA xin gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá được cập nhật mới nhất

1. Bảng giá chữ ký số Viettel

1.1. Bảng báo giá Chữ ký số Viettel gói đăng ký mới

Gói Viettel-CA1 Năm 2 Năm3 Năm
Thời gian sử dụng12 Tháng24 Tháng36 Tháng
Hoá đơn xuất1.826.000đ2.741.000đ3.109.000đ
Thực thu1.500.000đ1.800.000đ2.000.000đ

Báo giá trên đã bao gồm VAT 10% và USB token

1.2. Bảng báo giá Chữ ký số Viettel gói gia hạn

Gói cước1 Năm2 Năm3 Năm
Thời hạn sử dụng12 Tháng24 Tháng36 Tháng
Giá gói cước1.276.000đ2.191.000đ2.909.000đ
Thực thu1,100,00đ1,650,000đ1,850,000đ

Báo giá trên đã Bao gồm VAT 10%

1.3. Bảng báo giá Chữ ký số Viettel gói cá nhân áp dụng cho cả cá nhân thuộc tổ chức và cá nhân đơn lẻ

Gói cước01 năm02 năm03 năm
ĐĂNG KÝ MỚIThời gian sử dụng12 tháng24 tháng36 tháng
Giá Gói cước915.000đ1.261.500đ1.443.000đ
Thiết bị USB token130.000đ130.000đ130,000đ
Tổng giá bán1.045.000đ1.391.500đ1,573,000đ
GIA HẠN Thời gian sử dụng12 tháng24 tháng36 tháng
Tổng giá bán915.000đ1.261.500đ1.443.000đ

Báo giá trên đã bao gồm VAT 10% và USB token (áp dụng cho 01 chữ ký số)

2. Các loại chữ ký số Viettel

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc sử dụng máy tính và internet trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Việc này mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, từ việc tìm kiếm thông tin, giao tiếp, làm việc đến giải trí. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về việc bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn trực tuyến. Để có trải nghiệm sử dụng internet an toàn và hiệu quả, người dùng cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản về bảo mật thông tin, tránh lừa đảo trực tuyến và duy trì sự tỉnh táo khi sử dụng mạng. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và tích cực cho cộng đồng mạng.

Các loại chữ ký số Viettel

 • Chữ ký số cá nhân

Chữ ký số cá nhân là một loại chữ ký số được cấp cho cá nhân để sử dụng trong các giao dịch cá nhân như ký hợp đồng, ký tài liệu quan trọng hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Để có được chữ ký số cá nhân, cá nhân cần phải đăng ký và xác minh danh tính tại các tổ chức cấp chứng thư số của Viettel.

 • Chữ ký số doanh nghiệp

Chữ ký số doanh nghiệp là một loại chữ ký số được cấp cho doanh nghiệp để sử dụng trong các giao dịch kinh doanh như ký hợp đồng, ký tài liệu quan trọng hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Để có được chữ ký số doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải đăng ký và xác minh danh tính tại các tổ chức cấp chứng thư số của Viettel.

Các lợi ích khi sử dụng chữ ký số Viettel

Tính an toàn và bảo mật cao

Bằng việc áp dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, chữ ký số của Viettel đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao cho các giao dịch điện tử của doanh nghiệp. Điều này giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi giả mạo và lừa đảo trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Việc sử dụng chữ ký số của Viettel mang lại lợi ích về tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch điện tử. Thay vì phải tốn công in và ký trên giấy, doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng chữ ký số để ký và xác nhận các giao dịch chỉ trong vài phút.

Pháp lý rõ ràng

Dịch vụ chữ ký số của Viettel được công nhận hợp pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới, giúp các doanh nghiệp tiến hành các giao dịch quốc tế một cách thuận lợi và đơn giản

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc sử dụng máy tính và internet trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Việc này mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, từ việc tìm kiếm thông tin, giao tiếp, làm việc đến giải trí. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về việc bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn trực tuyến. Để có trải nghiệm sử dụng internet an toàn và hiệu quả, người dùng cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản về bảo mật thông tin, tránh lừa đảo trực tuyến và duy trì sự tỉnh táo khi sử dụng mạng. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và tích cực cho cộng đồng mạng.

Các loại chữ ký số Viettel

 • Chữ ký số cá nhân: Được cấp cho cá nhân để sử dụng trong các giao dịch cá nhân.
 • Chữ ký số doanh nghiệp: Được cấp cho doanh nghiệp để sử dụng trong các giao dịch kinh doanh.

Các lợi ích khi sử dụng chữ ký số Viettel

 1. Tính an toàn và bảo mật cao: Chữ ký số của Viettel đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao cho các giao dịch điện tử của doanh nghiệp.
 2. Tiết kiệm thời gian và chi phí: Sử dụng chữ ký số giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch điện tử.
 3. Pháp lý rõ ràng: Dịch vụ chữ ký số của Viettel được công nhận hợp pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới, giúp doanh nghiệp tiến hành các giao dịch quốc tế một cách thuận lợi và đơn giản.

Việc sử dụng chữ ký số Viettel không chỉ giúp tăng cường tính bảo mật cho các giao dịch trực tuyến mà còn mang lại sự tiện lợi và hiệu quả trong công việc kinh doanh. Để bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn khi sử dụng internet, việc áp dụng các biện pháp bảo mật như sử dụng chữ ký số là điều cần thiết và quan trọng.

Liên hệ Đăng ký, Gia hạn chữ ký số Viettel: 0868 246 333

Hướng dẫn cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel

cap-bu-thoi-han-chu-ky-so-viettel

Hướng Dẫn Cấp Bù Thời Hạn Chữ Ký Số Viettel : Bảo Vệ Giao Dịch Trực Tuyến của Bạn

Chữ ký số Viettel đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, như bất kỳ công nghệ nào khác, các chứng thư số cũng có thời hạn sử dụng. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ một cách liên tục và không gặp trở ngại, việc cấp bù thời hạn chữ ký số là điều hết sức cần thiết.

Tại Sao Bạn Cần Cấp Bù Thời Hạn Chữ Ký Số?

Chữ ký số là một phần không thể thiếu trong các giao dịch điện tử và công việc kinh doanh trực tuyến của bạn. Chúng giúp xác thực danh tính của người tham gia giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Tuy nhiên, do các ràng buộc về bảo mật và an ninh thông tin, các chứng thư số thường có thời hạn sử dụng. Khi thời hạn này hết hạn, việc sử dụng chữ ký số sẽ không còn hiệu lực, gây ra sự gián đoạn trong quá trình làm việc của bạn.

Quy Trình Cấp Bù Thời Hạn Chữ Ký Số Viettel

Để giúp bạn dễ dàng cập nhật và cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel, chúng tôi đã chuẩn bị một quy trình đơn giản và hiệu quả:

1. Cập Nhật Phần Mềm Chữ Ký Số Viettel Trên Máy: Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm chữ ký số Viettel trên máy tính của mình. Điều này đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất, với các cải tiến và bảo mật mới nhất.
cap-bu-thoi-han-Viettel-CA

2. Tải Phần Mềm Tại Đường Dẫn: Tiếp theo, truy cập vào đường dẫn dưới đây để tải phần mềm cấp bù: Liên kết tải phần mềm.

3. Cài Đặt Phần Mềm Lên Máy: Sau khi tải xuống, tiến hành cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng.

4. Mở Phần Mềm Viettel-CA Pro Trên Desktop: Tìm và mở phần mềm Viettel-CA Pro trên desktop của bạn.

cap-bu-thoi-hanChấp nhận đăng nhập bảo mật

cap-bu-thoi-han-3

Nhấn Bắt đầu

5. Chọn Đúng Phiên Bản Chữ Ký Số và Nhập Mã PIN: Trong giao diện của phần mềm, chọn đúng phiên bản chữ ký số mà bạn muốn cấp bù thời hạn. Tiếp theo, nhập mã PIN của chữ ký số để xác nhận quy trình.

cap-bu-thoi-han

6. Đợi Cấp Bù Hoàn Thành: Sau khi nhập đúng thông tin, hãy kiên nhẫn chờ đợi quá trình cấp bù hoàn thành. Thông báo về việc cập nhật chứng thư thành công sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Kết thúc quá trình cấp bù, bạn đã có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ một cách bình thường.

cap-bu-thoi-han-6

Cấp bù thành công

cap-bu-thoi-han

Liên Hệ Cấp Bù Thời Hạn hoặc Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình cập nhật hoặc cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0868 246 333. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng để giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Với quy trình đơn giản và hiệu quả này, bạn có thể dễ dàng bảo vệ thông tin và giao dịch trực tuyến của mình một cách an toàn và đáng tin cậy. Đừng để bất kỳ trở ngại nào xảy ra trong công việc kinh doanh của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật và duy trì chữ ký số của mình để tiếp tục thực hiện các giao dịch một cách suôn sẻ.

Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel

cap-bu-thoi-han-chu-ky-so-viettel

I. Phạm Vi Áp Dụng và Thời Gian Áp Dụng – Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel

Hướng dẫn cấp bù thời hạn Chữ ký số Viettel

 • Phạm Vi Áp Dụng cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel : Toàn Quốc.
 • Thời Gian Áp Dụng: Từ 02/2024 đến 30/05/2024.
 • Liên hệ cấp bù: Call/Zalo: 0868 246 333

1. Kế Hoạch Triển Khai Cấp Bù thời hạn chữ ký số Viettel

 • Triển Khai Dịch Vụ Viettel-CA: Viettel hiện đang triển khai dịch vụ Viettel-CA trên các chứng thư số SHA1 và SHA2. Đối với khách hàng sử dụng chứng thư số SHA1, cần thực hiện cấp bù thời gian sử dụng sang chứng thư số mới có thời hạn sau ngày 13/5/2024.
 • Giai Đoạn Triển Khai:
  • Giai Đoạn 1: Triển khai trên chứng thư số SHA2 hiện có.
   • Thời Gian Triển Khai: Từ tháng 02/2024.
   • Phạm Vi: Triển khai cấp bù trên tập khách hàng có hạn trước 24/9/2025.
  • Giai Đoạn 2: Triển khai cấp bù vào chứng thư số mới hạn 2029.
   • Thời Gian Triển Khai: Dự kiến từ 20/3/2024.
   • Phạm Vi: Triển khai trên tập khách hàng còn lại.
 • Đối Tượng Triển Khai Cấp Bù: Các khách hàng sử dụng chứng thư số USB token, Ipad voffice, HSM, SIM CA.

2. Chính Sách Thu Hút và Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Khuyến Mại Gia Hạn Chữ ký số Viettel : Khách hàng đồng ý gia hạn dịch vụ sẽ được tặng số tháng tương ứng gói cước gia hạn.
 • Chính Sách Giá Đối Với Khách Hàng Đổi Thiết Bị USB Token: Có chính sách giá đặc biệt cho khách hàng đổi thiết bị USB token.

3. Quy Định Về Triển Khai Bán Hàng Trên Tool Gia Hạn Online

 • Bổ sung kênh nhóm 1, nhóm 2 để triển khai gia hạn cho khách hàng trên tool gia hạn online.

4. Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Cấp Bù

 • Khách hàng có thể thực hiện cấp bù thông qua các cách sau: Gia hạn chứng thư số, sử dụng nghiệp vụ cấp bù qua web, hoặc thực hiện thay đổi thông tin cấp lại CTS.

5. Quy Định Hồ Sơ và Phí Bán Hàng

 • Hồ Sơ: Không phát sinh hồ sơ, tuy nhiên, cần hoàn thiện hồ sơ phát sinh theo quy định của từng nghiệp vụ cụ thể.
 • Phí Bán Hàng: Phí bán hàng tính trên doanh thu trước VAT.

II. Tổ Chức Thực Hiện – Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel

 1. Viettel Tỉnh/Thành phố: Triển khai theo hướng dẫn, phản hồi và đề xuất các nội dung điều chỉnh.
 2. Trung Tâm Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin và Dịch Vụ Số: Thực hiện khai báo chính sách hệ thống, hoàn thiện thủ tục đăng ký.
 3. Trung Tâm Điều Hành Bán Hàng: Tổ chức kênh bán theo chính sách được hướng dẫn, cập nhật và điều hành kênh bán.
 4. Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng: Triển khai hỗ trợ khách hàng và cập nhật thông tin chính sách dịch vụ.

Nội dung trên là thông báo chi tiết về triển khai chương trình cấp bù chứng thư số Viettel, đề nghị các đơn vị triển khai đúng hướng dẫn.

Tổng đài hỗ trợ đăng ký chữ ký số Viettel 0868 246 333

tong-dai-ho-tro-dang-ky-chu-ky-so-viettel

Đăng ký chữ ký số Viettel qua tổng đài 0868 246 333 

Doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân triển khai đăng ký chứng thư số Viettel để kê khai thuế, bhxh điện tử, hải quan, ký hồ sơ dvc KBNN, …….

Hiện này chỉ cần liên hệ qua số điện thoại hoặc liên hệ qua zalo số 0868 246 333. Ngay lập tức sẽ được nhân viên Viettel hỗ trợ thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel

Khi đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp:

 1. Giấy phép kinh doanh, chứng nhận mã số thuế, giấy chứng nhận mã quan hệ ngân sách,…
 2. Chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác
 3. Địa chỉ bàn giao chứng thư số
 4. Cung cấp hình thức thanh toán chữ ký số
 5. Số điện thoại hoặc zalo lưu để yêu cầu hỗ trợ sau bán hàng.
 6. Email nhận hóa đơn bán hàng (hóa đơn viettel-ca là hóa đơn điện tử có VAT khai báo thuế bình thường)

Tự hào dịch vụ Chữ ký số Viettel

Viettel-CA tự hào là nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số hàng đầu Việt Nam.

Thương hiệu uy tín : Ký số Viettel-CA là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, tổ chức.

Chất lượng phục vụ: Giao dịch điện tử an toàn, tiết kiệm. tổng đài Hỗ trợ 24/7 MIỄN PHÍ 18008000 line 1.

Công nghệ nổi trội: Đạt tiêu chuẩn quốc tế được công nhận về bảo mật. Áp dụng các công nghệ mới nhất.

Giao dịch điện tử được đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nhanh chóng thương hiệu quốc tế.

Bảo mật tuyệt đối: Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư CNTT giỏi nhất thương hiệu quân đội Việt Nam. Hệ thống có nhiều lớp bảo mật cao cấp.

Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử: Tích hợp vào nhiều dịch vụ, giao dịch điện tử: Kê khai thuế điện tử, Hải quan điện tử, Hóa đơn điện tử, BHXH điện tử, Ngân hàng số, dvc KBNN…

Viettel-CA xin cảm ơn sự quan tâm sử dụng dịch vụ của các quý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,….

Xin sẵn lòng phục vụ!

 

Kiểm tra Gia hạn Chữ ký số Viettel qua Tổng đài hỗ trợ gia hạn

chữ ký số viettel đà nẵng
 1. Kiểm tra thời hạn chữ ký số Viettel

Viettel-CA hiện nay đã gia hạn giấy phép cấp chứng thư số với bộ TT truyền thông đến ngày 13/05/2024, do vậy thời hạn chuẩn chứng thư đã được nêm yết thể hiện đúng thời hạn chứng thư từ tháng 8/2019.

Để kiểm tra thời hạn Chứng thư số chúng ta click vào biểu tượng chứng thư số theo phiên bản chữ ký số cllick xem chứng thư

thời hạn chữ ký số viettel

thời hạn chứng thư là phần được bôi vàng trên hình minh họa.

Đối với Dịch vụ Gia hạn Chữ ký số Viettel thời hạn hợp lệ để có thể gia hạn chứng thư là thời han Chữ ký số Viettel của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải có thời hạn dài nhất là một năm (thời hạn chứng thư số còn trên 1 năm là không gia hạn được)

Khách hàng chú ý tự kiểm tra thời hạn hoặc liên hệ tổng đài 0868 246 333 – 0967 575 616 – 18008000 line 1 để được kiểm tra chính xác. Hiện nay có một số đối tượng giả danh Viettel để cung cấp chứng thư số của nhà cung cấp khác hoặc yêu cầu gia hạn nhưng cấp chứng thư trên token khác theo hình thức cấp mới.

Lưu ý: Viettel-CA không nâng cấp gì để anh hưởng tới khách hàng hoặc khóa bất kỳ tài khoản dịch vụ nào của khách hàng. Những Email Giả mạo khóa tài khoản sử dụng, đóng cửa, nâng cấp theo version,…. Khách hàng chú ý cảnh giác. Quan trọng nhất là không chuyển khoản thanh toán dịch vụ trước khi gia hạn trên thiết bị USB token.

     2. Gia hạn Chữ ký số Viettel qua tổng đài hỗ trợ gia hạn

Khách hàng có thể gọi điện lên tổng đài 0868 246 333 – 0967 575 616 để được hỗ trợ Gia hạn Chữ ký số nhanh nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Gia hạn Chữ ký số trực tuyến, Gia hạn trên thiết bị USB token Viettel của Khách hàng đang sử dụng, Gia hạn Chứng thư số xong mới yêu cầu thanh toán theo các hình thức:

 • Thanh toán theo tài khoản công ty :
  – Tài khoản 1:

Đơn vị thụ hưởng: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội

Số tài khoản: 0514100062201

Mở tại:  Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Điện Biên Phủ – TP Hồ Chí Minh

– Tài khoản 2:
Đơn vị thụ hưởng: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội

Số tài khoản: 05141000225051

Mở tại:  Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Điện Biên Phủ – Hà Nội

 • Thanh toán cá nhân
  Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt khi nhận được hồ sơ Gia hạn Chữ ký số Viettel hoặc Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên tổng đài cung cấp.
 • Lưu ý: chúng tôi chỉ yêu cầu thanh toán sau khi đã gia hạn, hoàn tất thủ tục.

Thủ tục Gia hạn: Chúng tôi yêu cầu cung cấp bản ảnh Giấy phép kinh doanh và Chứng minh thư người đại diện pháp luật của đơn vị. Đây là điều kiện bắt buộc để được gia hạn Chứng thư số. yêu cầu này để xác minh chính xác chủ thể doanh nghiệp do vậy yêu cầu thực hiện đúng.

Ngoài ra Khách hàng cần chốt gói cước gia hạn Chữ ký số Viettel theo báo giá được tổng đài viên cung cấp báo giá.

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu khách hàng!

 

Hạn nộp BCTC Năm 2019 và vai trò ký số của Chữ ký số Viettel

chukyso BCTT 2019

Dưới đây là một số tìm hiểu và hiểu biết của chukyso-viettel.vn về hạn nộp BCTC năm 2019 Chữ ký số Viettel xin chia sẻ cùng quý Khách hàng

 1. Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019 

Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính cụ thể như sau:

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày đối với đơn vị kế toán và 45 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Báo cáo tài chính Năm chậm nhất là 30 ngày đối với đơn vị kế toán và 90 ngày đối với công ty mẹ, Tổng công ty.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính Năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b. Đối với các doanh nghiệp khác

Doanh nghệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Các doanh nghiệp khác thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Theo đó các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty hộp danh phải nộp BCTC năm 2019 phải nộp trước ngày 30/03/2020

    2. Vai trò ký số và chữ ký số Viettel

Hiện nay, các doanh nghiệp nộp báo cáo thuế bắt buộc phải nộp trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Các đơn vị có thể nộp tờ khai trực tiếp từ 2 trang web chính thức của cổng cục thuế đó là trang  thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nhantokhai.gdt.gov.vn tùy theo quy định chuyển đổi của tổng cục thuế áp dụng cho từng tỉnh, thành phố, khu vực

Ngoài ra, các đơn vị có thể nộp trên các website được kết nối với tổng cục thuế của một số nhà cung cấp chữ ký số như VNPT-CA, Bkav, TS24,…

Để thực hiện nộp tờ khai các đơn vị phải xác nhận báo cáo nộp trên nên tảng đó điều kiện tiên quyết để nộp tờ khai đó là ký số các loại báo cáo, tờ khai.

Không loại trừ yếu tố đó đối với BCTC cũng yêu cầu phải ký số bằng chữ ký số của doanh nghiệp .

Chữ ký số Viettel rất tự hào là nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu có đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên, tổng đài viên, nhân viên trải rộng khắp đất nước sẵn sàng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

Viettel-CA hân hạnh được phục vụ!

Những lưu ý với Email thông báo gia hạn Chữ ký số

luu-y-khi-gia-han-chu-ky-so

Gửi Khách hàng gia hạn chữ ký số Viettel!

chukyso-viettel.vn xin gửi tới quý Khách hàng sử dụng dịch vụ Chữ ký số, một số lưu ý khi nhận được Email thông báo gia hạn đối với chứng thư số của Doanh Nghiệp.

Lưu ý thứ 1: Đối với khách hàng sử dụng chữ ký số Viettel-CA 

Doanh nghiệp sử dụng Viettel-CA nếu làm gia hạn chữ ký số thì thời hạn phải ít hơn 06 tháng mới có thể gia hạn được.

Lưu ý thứ 2: Doanh nghiệp phải xác minh rõ Email nhận được có phải là Email của nhà cung cấp Chữ ký số không?

Những Email giả danh nhà cung cấp chứng thư số thường có đuôi @gmail.com hoặc các đuôi email không phải của nhà cung cấp.

Email chính thức của viettel có dạng đuôi : @chukyso-viettel.vn ; @vietteltelecom.com.vn

Lưu ý thứ 3: Doanh nghiệp cần kiểm tra thời hạn của Chữ ký số

Doanh nghiệp chủ động kiểm tra thời hạn token key bằng cách đăng nhập vào phần mềm chữ ký số cài đặt trên máy hoặc kiểm tra cache chữ ký lưu trên tờ khai gần nhất.

 1. Doanh nghiệp Gọi điện lên hotline: 0868 246 333 để kiểm tra thời hạn chữ ký số doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp tự kiểm tra thời hạn chứng thư số theo 2 cách sau:

 • Kiểm tra trên thiết bị token key (xem hình hướng dẫn)

gia han chu ky sogia han chu ky so 1

 • Kiểm tra trên tờ khai mới nhất của doanh nghiệp (xem hình hướn dẫn)

gia han chu ky so 2gia han chu ky so 3

gia han chu ky so 4gia han chu ky so 5

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại website:

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel

cach kiem tra thoi han chu ky so viettel

Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số Viettel CA

Quý khách vui lòng làm theo các cách kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel dưới đây để kiểm tra thời hạn sử dụng của chữ ký số viettel mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Cách 1: kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel bằng cách kiểm tra hợp đồng, hoá đơn cung cấp dịch vụ

Kiểm tra lại thời gian sử chữ ký số viettel trên các thông tin đã đăng ký. Khi quý khách hàng đăng ký mới sử dụng hay gia hạn dịch vụ sẽ có các giấy tờ liên quan đến thông tin đăng ký, qua đó khách hàng có thể kiểm tra thông tin chi tiết về gói dịch vụ mà quý khách đang sử dụng như:

 • Người đăng ký.
 • Thời gian đăng ký.
 • Gói cước đăng ký.
 • Thời gian sử dụng.

Cách 2: Kiểm tra kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel thông tin tin trực tiếp từ nhà cung cấp Viettel

 • Liên hệ hotline 0868.246.333  để được tư vấn kiểm tra thời hạn
 • Liên hệ tổng đài : 1800.8000  Nhánh 1 để được nhân viên hỗ trợ kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel cho bạn.

Cách 3: Kiểm tra trực tiếp thời hạn chữ ký số viettel trên phần mềm quản lý thông tin thiết bị USB token.

 • Thực hiện cắm USB token do chúng tôi cung cấp vào cổng USB 2.0 trên máy tính của bạn đã cài phần mềm.
 • Làm theo 2 cách dưới đây để mở ứng dụng [ Token Manager ].

– Nháy đúp vào biểu tượng VIETTEL ở góc bên phải phía dưới màn hình trên thanh [ Notification Bar ].

Trình quản lý USB token

– Vào đường dẫn sau để mở ứng dụng: [ Start ] / [ ProgramsViettel-CA ] / [ Viettel Token Manager ]

xem thông tin chữ ký số viettel

Khi ứng dụng đã được mở thì sẽ xuất hiện giao diện như hình bên dưới:

token viettel

Để kiểm tra thời hạn chữ ký số viettel hay xem thông về chữ ký số. Tại ứng dụng quản lý USB  [ VIETTEL PKI TOKEN ] khách hàng chọn [ Chứng thư số ] và nhập mã PIN vào mục [ PIN code ] sau đó chọn [ Chấp nhận ].

xem hạn sử dụng chữ ký số viettel

Khi đã nhập đúng mã PIN các bạn sẽ thấy thông tin về chữ ký số mà bạn đang sử dụng như hình dưới bao gồm các thông tin:

 • Tên Chứng thư số của doanh nghiệp ( Chữ ký số ) : CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI 1
 • Khu vực nhớ trong USB token: 8e233ffa – 37f8 – 4b14 – 87fe – f1c188e9c6db
 • Chứng thư số và cặp chìa khóa bao gồm [ Chứng thư số, Khóa công khai, Khóa riêng ]

quản trị chứng thư số viettel

Chọn mục [ Chứng thư số ], sau đó ấn [ Hiển thị  ] để xem thông tin về chữ ký số viettel mà bạn đang sử dụng.

quảng trị chứng thư số

thông tin chứng thư số viettel

Ngoài ra để có thể xem số [ Serial  ] của chứng thư số, Bạn chuyển qua thẻ [ Details ] ở trên cửa sổ [ Certificate ]

Sau đó chọn [ Serial Number ] như hình dưới

thông tin chứng thư số viettel

Số [ Serial ] của USB này là: 54 04 43 d7 0a 26 72 90 1d 6a b2 06 c1 28 38 b8 ( Trong trường hợp không thể kiểm tra được thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ 

Cảnh báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt

Đối với bất cứ đơn vị cung cấp chữ ký số nào cũng sẽ cố gắng bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên với thời đại mở cửa công nghệ thông tin thời kỳ 4.0 chuyển hoá dữ liệu điện tử số hoá. Việc thất thoát thông tin cá nhân để kẻ sấu lợi dụng là luôn có.

Có trường hợp giả mạo nhà cung cấp chữ ký số trong khi chữ ký số của doanh nghiệp chưa hết hạn các đối tượng này lừa để gia hạn nhằm thu tiền khi đó sẽ sảy ra 3 trường hợp:

 • TH1 Gia hạn cấp bù thời hạn cho khách hàng
 • TH2 Chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số khách hàng bị thừa 1 chữ ký số
 • TH3 thu tiền của doanh nghiệp và không làm gì cả.

Cách giải quyết  Hãy gia hạn và kiểm tra thông tin chữ ký số, thời hạn, hợp đồng, hoá đơn đầy đủ rồi mới thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi với kinh nghiệm 14 năm triển khai dịch vụ chúng tôi luôn lấy lợi ích của khách hàng là tiêu chí phục vụ gọi Mr Hoàn Viettel CA 0868 246 333

Kết luận về việc kiểm tra thời hạn chữ ký số Viettel

Để kiểm tra thời hạn chữ ký số đang sử dụng chính xác nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0868 246 333 hoặc tổng đài 18008000 để được giải đáp. Viettel CA luôn sẵn sàng phục vụ

Chú ý những điều chúng tôi cảnh báo ở phần trên.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel

Hỗ trợ khách hàng Viettel CA – vBHXH – SInvoice

Mọi thông tin xin liên hệ HOTLINE
Nguyễn Thị Thu: 0967 575 616 | Đinh Văn Hoàn 0868.246.333
Email : dangky@chukyso-viettel.vn | Website: https://chukyso-viettel.vn/

Viettel Hà Nội : Tầng 3, Tòa nhà The Light CT2 Trung Văn, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Viettel TP Hồ Chí Minh : 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh