Xem danh sách hồ sơ của Người làm thủ tục dvc Hải quan

xem-danh-sach-dvc-hai-quan

Xem danh sách hồ sơ của người làm thủ tục dvc Hải quan

Người làm thủ tục có thể xem danh sách cũ đã thực hiện trước đó bằng cách bấm nút Danh sách hồ sơ cũ hoặc chọn menu Quản lý hồ sơ  thủ tục dvc Hải quan

xem danh sach dvc hai quan

Hệ thống hiển thị ra màn hình danh sách hồ sơ người làm thủ tục đã thực hiện như sau:

xem danh sach dvc hai quan 1

 • Người làm thủ tục có thể tìm nhanh hồ sơ theo Thông tin hồ sơ (tên hồ sơ, mã hồ sơ), trạng thái hồ sơ, ngày nộp và bấm nút Tìm kiếm
 • Một số trạng thái của hồ sơ có ý nghĩa như sau:
 • Hồ sơ mới được tạo sẽ có trạng thái là: Hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan hải quan;
 • Khi cơ quan Hải quan thông báo hồ sơ cần sửa đổi bổ sung: Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Có yêu cầu bổ sung hồ sơ;
 • Khi cơ quan Hải quan chấp nhận hồ sơ là đầy đủ, hợp lệ Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Đang xử lý;
 • Khi có kết quả xử lý từ cơ quan Hải quan: Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Đã phát hành kết quả xử lý; có thể nhận được văn bản trả lời (download kết quả trực tiếp từ hệ thống);
 • Khi người làm thủ tục tạo hồ sơ mới nhưng chưa gửi, chỉ chọn Lưu hồ sơ. Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Bản nháp.xem danh sach dvc hai quan 2

1. Thêm mới thủ tục trong màn hình Quản lý hồ sơ thủ tục dvc Hải quan

Bước 1: Người làm thủ tục đăng nhập thành công. Từ màn hình giao diện bấm nút [Danh sách hồ sơ cũ], Hệ thống hiển thị ra màn Quản lý hồ sơ

xem danh sach dvc hai quan 3

Bước 2: Từ màn hình quản lý hồ sơ, chọn vào nút  để tạo mới 1 bộ hồ sơ, hệ thống hiển thị ra danh sách các thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan để người làm thủ tục nộp một hồ sơ mới.

Các bước tiếp theo tương tự như bước 2 của mục 4.Tạo mới hồ sơ

 

2. Xem chi tiết thông tin hồ sơ

Để xem chi tiết hồ sơ, người làm thủ tục chọn hồ sơ cần xem, sau đó bấm nút Xem

xem danh sach dvc hai quan 4

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 5

3. Sửa hồ sơ thủ tục dvc Hải quan

Các trường hợp được phép sửa hồ sơ gồm: Trạng thái hồ sơ Bản Nháp hoặc hồ sơ có thông báo Yêu cầu bổ sung từ cơ quan Hải quan.

 • Trong quá trình chờ kết quả xử lý hồ sơ, Người làm thủ tục có thể nhận được thông báo với nội dung hồ sơ thiếu, sai thông tin và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 • Lúc này, Người làm thủ tục sẽ vào Quản lý hồ sơ thủ tục dvc Hải quan: Chọn hồ sơ cần bổ sung/sửa thông tin; sau đó chọn nút Xem hồ sơ để xem ý kiến bổ sung, sửa đổi từ phía cơ quan Hải quan.

xem danh sach dvc hai quan 6

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 7

Sau khi xem ý kiến xử lý của cán bộ Hải quan, người làm thủ tục bấm nút Sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 8

Người làm thủ tục sửa thông tin hồ sơ hoặc tài liệu đính kèm; sau đó nhập Mã xác nhận, tích chọn Nhận kết quả thủ tục qua dịch vụ Bưu Chính (Nếu có yêu cầu), tích vào Tôi đã kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đến cơ quan Hải Quan! rồi chọn nút Nộp hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan Hải quan.

Trạng thái hồ sơ lúc này sẽ là Đang xử lý.

4 Sao chép hồ sơ (Chức năng mới được bổ sung)

Để sử dụng chức năng sao chép hồ sơ, người làm thủ tục chọn hồ sơ cần sao chép trong mục Quản lý hồ sơ, sau đó thực hiện thao tác:

Bước 1: Người làm thủ tục bấm nút Xem

xem danh sach dvc hai quan 9

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau:

xem danh sach dvc hai quan 9a

Bước 2: Người làm thủ tục bấm nút Sao chép, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau:

xem danh sach dvc hai quan 9b

Bước 3: Người làm thủ tục bấm nút Đồng ý, Hệ thống hiển thị lại toàn bộ thông tin trên form khai báo

xem danh sach dvc hai quan 9c

 

Đăng ký chữ ký số Viettel | Gia hạn chữ ký số Viettel

Tạo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người làm thủ tục Hải quan điện tử

tao-ho-so-dich-vu-cong-truc-tuyen-2

Sau khi đăng nhập người dùng có thể tạo mới hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người làm thủ tục Hải Quan điện tử

Bước 1: Chọn menu Nộp hồ sơ mới để tạo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

tao ho so dich vu cong truc tuyen

Bước 2: Tìm kiếm thủ tục cần thực hiện; sau đó chọn nút Tìm kiếm

tao ho so dich vu cong truc tuyen 1

Bước 3: Bấm nút Nộp hồ sơ đối với thủ tục cần thực hiện

tao ho so dich vu cong truc tuyen 2

Sau khi bấm nút Nộp hồ sơ, màn hình sẽ hiển thị Thông tin hồ sơ như sau:

tao ho so dich vu cong truc tuyen 3

Chú ý: (*) là các thông tin bắt buộc nhập

Bước 1: Người làm thủ tục chọn đơn vị Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Bước 2: Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện nộp thủ tục thì sẽ có thêm [Thông tin người nộp]

Bước 3: Đính kèm file mục Thành phần hồ sơ theo quy định (Kiểu file cho phép .docx; .xlsx; .pdf)

Theo như thông báo của Tổng Cục Hải Quan thì bắt đầu từ 01.03.2017 Doanh Nghiệp khi nộp hồ sơ trên hệ thống DVCTT thì bắt buộc phải kí số lên file đính kèm. Người làm thủ tục vui lòng kí số lên file trước khi đính kèm vào thành phần hồ sơ để gửi đến cơ quan Hải quan. Do mỗi đơn vị kinh doanh chữ kí số có phần mềm kí số riêng, vì vậy người làm thủ tục có thể liên hệ đơn vị cung cấp chữ kí số để được hỗ trợ về việc kí số lên file.

Đối với trường hợp là Đại lý Hải quan khi kê khai hồ sơ cho người làm thủ tục (sử dụng tài khoản và chữ ký số của chính đơn vị kê khai thuê) thì cần phải đính kèm thêm hợp đồng ủy quyền giữa Đại lý Hải quan và người thuê kê khai.

Lưu ý: Đối với trường hợp bổ sung thêm thông tin hồ sơ. Tải lên các file tài liệu của tệp tin đính kèm khác chọn nút Thêm tệp tin ; tải lên văn bản khác (chọn vào biểu tượng Thêm tệp tin nếu muốn tải thêm văn bản khác).

Bước 4: Nhập ý kiến đề xuất của người làm thủ tục với đơn vị xử lý hồ sơ

Bước 5: Nhập mã xác nhận

Lưu ý: Đối với trường hợp Người làm thủ tục muốn nhận kết quả xử lý qua đường bưu chính thì tích chọn Nhận kết quả thủ tục qua dịch vụ Bưu chính (Chức năng hiện tại chưa được áp dụng)

Bước 6: Tích vào ô Tôi đã kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đến cơ quan Hải Quan!

Bước 7: Chọn thao tácTạo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thực hiện bao gồm:

 • Nhấn nút Lưu hồ sơ để thực hiện lưu lại hồ sơ, nhưng chưa thực hiện gửi hồ sơ sang cơ quan Hải Quanà Hồ sơ sau khi lưu lại sẽ có trạng thái là “Bản nháp”.
 • Nhấn nút Nộp hồ sơ để lưu lại hồ sơ, đồng thời thực hiện gửi hồ sơ sang cơ quan Hải Quanà Hồ sơ sau khi lưu và gửi sẽ có trạng thái “Hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan Hải Quan”.
 • Nhấn nút Quay lại để thực hiện quay lại màn hình Quản lý hồ sơ, hệ thống sẽ không lưu lại thông tin bộ hồ sơ này.

Bước 8:  Chọn thao tác Chấp nhận nộp hồ sơ:

tao ho so dich vu cong truc tuyen 4

Khi nộp hồ sơ thành công thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin hồ sơ đã nộp,  để in phiếu tiếp nhận hồ sơ Người làm thủ tục bấm nút In phiếu tiếp nhận hồ sơ

tao ho so dich vu cong truc tuyen 5

 • Khi người làm thủ tục chọn In phiếu tiếp nhận hồ sơ thì hệ thống hiển thị thông tin người làm thủ tục đã khai nộp với cơ quan Hải quan;

tao ho so dich vu cong truc tuyen 6

 • Khi người làm thủ tục chọn Lịch sử thì hệ thống hiển thị lịch sử xử lý của hồ sơ , các thông tin xử lý của cán bộ Hải quan với người làm thủ tục;

tao ho so dich vu cong truc tuyen 7

Đăng ký chữ ký số Viettel | Gia hạn chữ ký số Viettel