Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia

Chi tiết thủ tục hành chính

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Mã thủ tục: 2.000132

Số quyết định: 1794/QĐ-BKHĐT

Tên thủ tục: Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Cấp thực hiện: Cấp Bộ

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực: Đấu thầu

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng + Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống

–  Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tải khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử.

Cách thức thực hiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tuyến

 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký

 

Phí : 550.000 Đồng (550.000 VNĐ (đã bao gồm 10% phí VAT) theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT)

 

–  Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

– Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống trong quá trình nhà thầu, nhà đầu tư kê khai thông tin đăng ký tham gia Hệ thống. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

– Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thực hiện theo form Mẫu do Hệ thống hướng dẫn trong quá trình thực hiện đăng ký.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia – Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống

Căn cứ pháp lý Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

43/2013/QH13

 

Luật 43/2013/QH13

 

26-11-2013

 

Quốc Hội

 

63/2014/NĐ-CP

 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

26-06-2014

 

Chính phủ

 

25/2020/NĐ-Cp

 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

 

28-02-2020

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

95/2020/NĐ-CP

 

Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

 

24-08-2020

 

Chính phủ

 

09/2022/NĐ-CP

 

– Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Nghị định số 09/2022/NĐ-CP);

 

12-01-2022

 

10/2022/TT-BKHĐT

 

Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

 

15-06-2022

 

08/2022/TT-BKHĐT

 

Quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

 

31-05-2022

 

12/2022/TT-BKHĐT

 

Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

 

30-06-2022

 

15/2022/TT-BKHĐT

 

Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai – len

 

30-06-2022

 

20/2022/TT-BKHĐT

 

quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

 

30-09-2022

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

21/2022/TT-BKHĐT

 

quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

 

30-09-2022

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có.

Từ khóa: Đăng ký tham gia, Hệ thống, mạng đấu thầu quốc gia, đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Mô tả: Không có thông tin

Đăng ký chữ ký số đấu thầu | Gia hạn chữ ký số Viettel | Gia hạn chữ ký số đấu thầu

Tổng đài hỗ trợ đăng ký chữ ký số Viettel 0868 246 333

tong-dai-ho-tro-dang-ky-chu-ky-so-viettel

Đăng ký chữ ký số Viettel qua tổng đài 0868 246 333 

Doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân triển khai đăng ký chứng thư số Viettel để kê khai thuế, bhxh điện tử, hải quan, ký hồ sơ dvc KBNN, …….

Hiện này chỉ cần liên hệ qua số điện thoại hoặc liên hệ qua zalo số 0868 246 333. Ngay lập tức sẽ được nhân viên Viettel hỗ trợ thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel

Khi đăng ký doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp:

 1. Giấy phép kinh doanh, chứng nhận mã số thuế, giấy chứng nhận mã quan hệ ngân sách,…
 2. Chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác
 3. Địa chỉ bàn giao chứng thư số
 4. Cung cấp hình thức thanh toán chữ ký số
 5. Số điện thoại hoặc zalo lưu để yêu cầu hỗ trợ sau bán hàng.
 6. Email nhận hóa đơn bán hàng (hóa đơn viettel-ca là hóa đơn điện tử có VAT khai báo thuế bình thường)

Tự hào dịch vụ Chữ ký số Viettel

Viettel-CA tự hào là nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số hàng đầu Việt Nam.

Thương hiệu uy tín : Ký số Viettel-CA là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, tổ chức.

Chất lượng phục vụ: Giao dịch điện tử an toàn, tiết kiệm. tổng đài Hỗ trợ 24/7 MIỄN PHÍ 18008000 line 1.

Công nghệ nổi trội: Đạt tiêu chuẩn quốc tế được công nhận về bảo mật. Áp dụng các công nghệ mới nhất.

Giao dịch điện tử được đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nhanh chóng thương hiệu quốc tế.

Bảo mật tuyệt đối: Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư CNTT giỏi nhất thương hiệu quân đội Việt Nam. Hệ thống có nhiều lớp bảo mật cao cấp.

Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử: Tích hợp vào nhiều dịch vụ, giao dịch điện tử: Kê khai thuế điện tử, Hải quan điện tử, Hóa đơn điện tử, BHXH điện tử, Ngân hàng số, dvc KBNN…

Viettel-CA xin cảm ơn sự quan tâm sử dụng dịch vụ của các quý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,….

Xin sẵn lòng phục vụ!

 

Hạn nộp BCTC Năm 2019 và vai trò ký số của Chữ ký số Viettel

chukyso BCTT 2019

Dưới đây là một số tìm hiểu và hiểu biết của chukyso-viettel.vn về hạn nộp BCTC năm 2019 Chữ ký số Viettel xin chia sẻ cùng quý Khách hàng

 1. Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019 

Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính cụ thể như sau:

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày đối với đơn vị kế toán và 45 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Báo cáo tài chính Năm chậm nhất là 30 ngày đối với đơn vị kế toán và 90 ngày đối với công ty mẹ, Tổng công ty.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính Năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b. Đối với các doanh nghiệp khác

Doanh nghệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Các doanh nghiệp khác thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Theo đó các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty hộp danh phải nộp BCTC năm 2019 phải nộp trước ngày 30/03/2020

    2. Vai trò ký số và chữ ký số Viettel

Hiện nay, các doanh nghiệp nộp báo cáo thuế bắt buộc phải nộp trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Các đơn vị có thể nộp tờ khai trực tiếp từ 2 trang web chính thức của cổng cục thuế đó là trang  thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nhantokhai.gdt.gov.vn tùy theo quy định chuyển đổi của tổng cục thuế áp dụng cho từng tỉnh, thành phố, khu vực

Ngoài ra, các đơn vị có thể nộp trên các website được kết nối với tổng cục thuế của một số nhà cung cấp chữ ký số như VNPT-CA, Bkav, TS24,…

Để thực hiện nộp tờ khai các đơn vị phải xác nhận báo cáo nộp trên nên tảng đó điều kiện tiên quyết để nộp tờ khai đó là ký số các loại báo cáo, tờ khai.

Không loại trừ yếu tố đó đối với BCTC cũng yêu cầu phải ký số bằng chữ ký số của doanh nghiệp .

Chữ ký số Viettel rất tự hào là nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu có đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên, tổng đài viên, nhân viên trải rộng khắp đất nước sẵn sàng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

Viettel-CA hân hạnh được phục vụ!

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel toàn quốc

trung tâm chữ ký số viettel

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel trên toàn quốc.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại các thành phố lớn chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: thành phố Hà Nội, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phan Thiết, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn…

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số Viettel.

Tặng thời gian sử dụngtriết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token  trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.

Những điều cần biết về Phân luồng trong kiểm tra Hải Quan

phân luồng trong hải quan

Phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu trong Hải quan ( Phân luồng Hải Quan ) là 1 hình thức, công cụ giúp cơ quan Hải quan Kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa xuất ra – nhập vào lãnh thổ nước Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã phân ra làm 3 loại luồng đó là: Luồng xanh, Luồng vàngLuồng Đỏ

Phân biệt các Phân luồng Hải Quan.

Khi Quý khách đăng ký tờ khai, Hệ thống sẽ đối chiếu thông tin trên tờ khai Hải Quan một cách tự động với các nhóm tiêu chuẩn. Tùy theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tổ chức hàng hóa xuất ra – nhập vào của Quý khách sẽ được tự động thông quan theo 3 phân luồng:

 • Phân luồng 1 ( Luồng Xanh ): Miễn kiểm tra trực tiếp Hàng Hóa và miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ.
 • Phân luồng 2 ( Luồng Vàng ): Kiểm tra chi tiết hồ sơ và Miễn kiểm tra hàng hóa.
 • Phân luồng 3 ( Luồng Đỏ ):  Kểm tra trực tiếp hàng hóa và Kiểm tra trực tiếp hồ sơ.

Qua 3 màu sắc của các phân luồng này cho ta thấy giống với hình ảnh của đèn tín hiệu giao thông gặp thường ngày với chiếc cột 3 màu ( Xanh, Đỏ, Vàng ), Có thế thấy việc phân luồng hàng hóa tương tự như việc tham gia giao thông trên đường.  Những hàng hóa  tuân thủ  đúng quy định đã được đặt ra của Tổng cục Hải Quan sẽ nhanh chóng được phân vào ” Luồng Xanh ” và ” Luồng Vàng “, Còn những hàng hóa có dấu hiệu không đúng quy định sẽ bị phân vào ” Luồng Đỏ ” với các quy trình kiểm tra và thủ tục khắt khe.

Quá trình thực hiện phân luồng Hải Quan.

Theo quy trình của Tổng cục Hải Quan thì sẽ bao gồm 5 bước đối với hàng hóa thương mại:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đăng ký  tờ khai.

Bước 2: Ở bước này các thông tin ở hồ sơ trên sẽ được nhập vào máy tính, sẽ được máy tính tự động xử lý và đưa ra hình thức và mức độ kiểm tra.

Bước 3: Kiểm tra trực tiếp hàng hóa.

Bước 4: Thu lệ phí, đóng dấu xác nhận ” Đã làm thủ tục Hải Quan ” và trả lại tờ khai cho người khai Hải Quan.

Bước 5: Phúc Tập hồ sơ.

phân luồng hải quan

Như vậy, có thể thấy việc hàng hóa của doanh nghiệp được phân vào luồng xanh, vàng hay đỏ sẽ nằm ở bước 2:

Lưu ý: Qua sơ đồ ta có thể thấy

 • Nếu hàng hóa doanh nghiệp của bạn được phân vào luồng xanh thì sẽ được Miễn kiểm tra trực tiếp Hàng Hóa và miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ. và sẽ đi tới thằng đến Bước 4.
 • Nếu hàng hóa bị phân vào luồng vàng sẽ phải Kiểm tra chi tiết hồ sơ và Miễn kiểm tra hàng hóa. Nếu không gặp sai phạm thì sẽ được chuyển luôn đến Bước 4 tương tự như luồng xanh.
 • Nếu hàng hóa bị phân vào luồng đỏ thì Quý khách sẽ phải thực hiện đầy đủ từ ” bước 1 đến bước 5 “.

Cách tăng tỷ lệ tờ khai được phân vào luồng xanh khi thông quan hàng hóa.

– Như Tổng cục Hải Quan cho biết,  để tăng tỉ lệ hàng hóa được vào luồng xanh và tránh vào luồng vàng và luồng đỏ các doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh chấp hành luật Hải QuanLuật thuế. Nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định về quản lý hàng hóa thông quan. Chấp hành các thủ tục, yêu cầu của cơ quan trong quá trình kiểm tra.
– Tích cực hợp tác trong thực hiện thủ tục, kiểm tra và giám sát của cơ quan Hải Quan. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan hải quan,  cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin khi được cơ quan Hải Quan đề nghị.
– Cần khai báo trên tờ khai các thông tin 1 các chính xác, đầy đủ, rõ ràng nhất hạn chế sửa đổi, bổ sung tờ khai. Hạn chế không làm thủ tục với tờ khai đã sử dụng hoặc hủy tờ khai.

Các lỗi thường mắc phải khi làm thủ tục hải quan dẫn đến không vào được luồng xanh.

 • Khai báo thủ công, Khai báo sai thông tin trên tờ khai so với hồ sơ, chứng từ gốc.
 • Khai báo hóa không chính xác, đầy đủ.
 • Doanh nghiệp làm thủ tục có nợ thuế, bị ấn định thuế, cưỡng chế về thuế.
 • Doanh nghiệp nhiều lần thực hiện sửa đổi, bổ sung, hủy tờ khai hoặc không làm thủ tục với các tờ đã khai báo.
 • Doanh nghiệp có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thuế, trốn thuế.
 • Không hợp tác và không chấp hành các yêu cầu của cơ quan Hải Quan.

Nếu doanh nghiệp của bạn có mắc phải thì hàng hóa sẽ ngay lập tức sẽ bị chuyển tới luồng vàng hoặc luồng đỏ mà việc được vào luồng xanh là việc rất khó.

Tối ưu thủ tục hải quan, đăng ký tài khoản hải quan nhanh nhất khi sử dụng chữ ký số Viettel giúp doanh nghiệp tăng tỷ lệ tờ khai được phân vào luồng xanh.

Khi đăng ký chữ ký số Viettel doanh nghiệp sẽ tăng tỷ lệ tờ khai được phân ào luồng xanh vì các lý do sau:

 • Đăng ký, gia hạn chữ ký số Viettel nhanh.
 • Hỗ trợ sau bán hàng và dịch vụ của chữ ký số Viettel tốt và ổn định.
 • Chữ ký số Viettel đăng ký rộng khắp không phân vùng, địa bàn trên cả nước.
 • Dịch vụ Viettel CA hỗ trợ đăng ký tài khoản hải quan ngay khi doanh nghiệp cần đăng ký.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel tại Cà Mau

chữ ký số viettel cà mau

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel tại Cà Mau.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại thành phố Cà Mau chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: thành phố Cà Mau cùng các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình, Phú Tân, Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số tại Cà Mau

Tặng thời gian sử dụng triết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token  trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel tại Phan Thiết – Bình Thuận

chữ ký số viettel phan thiết

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel tại Phan Thiết – Bình Thuận.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại thành phố Bình Thuận chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: thị xã Phan Thiết cùng các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Bắc Bình , Đức Linh, La Gi.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số tại Phan Thiết

Tặng thời gian sử dụng triết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token  trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel tại Bình Phước

chữ ký số viettel bình phước

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel tại Bình Phước.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại thành phố Bình Phước chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: thị xã ( Phước long, Bình Long, Đồng Xoài ) cùng các huyện: Phú Riềng, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Chơn Thành, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số tại Bình Phước

Tặng thời gian sử dụngtriết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token  trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel tại Quy Nhơn – Bình Định

chữ ký số viettel tại quy nhơn

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel tại Quy Nhơn – Bình Định.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại thành phố Bình Định chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: TP. Quy Nhơn và thị xã An Nhơn cùng các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hòa Nhơn, Hoài Ân, An Lão.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số tại Bình Định

Tặng thời gian sử dụngtriết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel tại Bình Dương

chữ ký số viettel bình dương

Dịch vụ đăng ký và gia hạn Chữ ký số Viettel tại Bình Dương.

Chữ ký số  hiện nay đã được ứng dụng rộng rãi và phổ biến, được tập đoàn viễn thông quân đội viettel cung cấp, đã được bộ thông tin và truyền thông cấp phép để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Kê khai hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội, Ký điện tử, hóa đơn điện tử, email, giao dịch ngân hàng điện tử….

Ngoài việc cung cấp cho dịch vụ chữ ký số cho khách hàng tại thành phố Bình Dương chúng tôi cũng cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp  thuộc địa bàn tp như: TP. Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát cùng các huyện: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Chữ ký số tại Bình Dương.

Tặng thời gian sử dụngtriết khấu phần trăm hóa đơn với bất kỳ gói nào khi đăng ký sử dụng. Quý khách có thể xem chi biết bảng giá đăng ký mới chữ ký số viettel ở dưới đây:

SL lao độngGói 1 nămtặng 06 thángGói 2 nămtặng 09 thángGói 3 nămtặng 12 tháng
Hóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thuHóa đơn xuấtThực thu
≤ 10 lao động1.870.000đ1.500.000đ2.730.000đ2.100.000 đ3.080.000đ2.300.000 đ
≤ 100 lao động2.134.000đ1.700.000đ3.245.000 đ2.400.000đ3.570.600đ2.700.000đ
≤ 1000 lao động2,440,000 Đ1.800.000đ3.707.000đ2.700.000đ4.158.000đ3.200.000đ
Max2.750.000đ2.100.000đ4.200.000đ3.200.000đ4.752.000đ3.500.000đ

 • VIETTEL – CA tự hào là nhà cung cấp chữ ký số tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, tính toàn ven cao nhất. Chúng tôi cam kết bảo hành thiết bị USB token trong suốt thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ. Điều mà không một nhà cung cấp nào khác dám đảm bảo cho Doanh nghiệp của Quý khách.
 • Quý khách chỉ việc đăng ký chữ ký số với chúng tôi sử dụng dịch vụ, còn việc đăng ký với Cơ quan thuế, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan hải quan đã có chúng tôi lo. Sau khi đăng ký Chữ ký số xong Doanh nghiệp của bạn chỉ việc nhận thiết bị Token và sử dụng kê khai
 • Tặng thêm thời gian sử dụng. Triết khâu cao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ dịch vụ qua nhiều hình thức ( Teamview, Hotline, Email, Zalo… )

Với những khách hàng đang sử dụng Chữ ký số mà hết hạn sử dụng có thể gia hạn tại bài viết ” Bảng giá gia hạn Chữ ký số Viettel ” hoặc gọi vào số 0868.246.3330967.575.616 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dù Quý khách có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần sử dụng Chữ ký số Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Quý khách.