Category Archives: BHXH VIETTEL

Phần mềm BHXH Viettel được phát triển bởi Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Phần mềm Viettel cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cấp sổ BHXH, thẻ BHXH đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam