Đăng ký Hệ thống đấu thầu quốc gia với nhà thầu và nhà đầu tư

1.Trình tự thực hiện đấu thầu quốc gia

– Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng
+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống

– Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tải khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử.

2. Cách thức thực hiện đấu thầu quốc gia

 Hình thức nộp:             Trực tuyến

Thời hạn giải quyết:      02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký

Thông tin phí, lệ phí:     550.000 VNĐ (đã bao gồm 10% phí VAT) theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT.

Mô tả:                            Nhà thầu, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

3. Thành phần hồ sơ đấu thầu:

– Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống trong quá trình nhà thầu, nhà đầu tư kê khai thông tin đăng ký tham gia Hệ thống. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống;

– Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thực hiện theo form Mẫu do Hệ thống hướng dẫn trong quá trình thực hiện đăng ký.

4. Cơ quan nhà nước thực hiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp ký và xác nhận hoàn tất các yêu cầu liên  quan tới  dịch vụ  công. Thông qua Chữ ký số ( Thông tin doanh nghiệp được mã hóa lên Chữ ký số (USB) có pháp lý như con dấu mộc đỏ để thực hiện hoàn tất việc ký duyệt hò sơ online  của Dịch vụ Công).   

Đăng ký Chữ ký số tại hotline 0868.246.333 Hỗ trợ cập nhật thông tin chữ ký số lên cổng thông tin quốc gia.  

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *