Các tác vụ cơ bản của Chứng thư số trên hệ thống đấu thầu Quốc gia

Một số tác vụ cơ bản Chữ ký số – chứng thư số được cho phép thực hiện trên hệ thống đấu thầu Quốc gia mới.

Nhận Chứng thư số
Nhập Mã phê duyệt CTS và Số tham chiếu để nhận CTS.

Gia hạn Chứng thư số
Kéo dài thời gian sử dụng CTS khi CTS đó hết hạn. Việc gia hạn CTS chỉ được thực hiện 30 ngày trước khi hết hạn. Thời gian gia hạn là 01 năm kể từ ngày gia hạn và chức năng này không làm thay đổi khóa đang dùng.

Gia hạn khóa
Giống chức năng gia hạn CTS nhưng chức năng này làm thay đổi khóa đang dùng.

Cấp lại Chứng thư số
Khi CTS bị mất hoặc bị hỏng bạn có thể đăng ký cấp lại chứng nhận số và theo các bước như đăng ký mới CTS.

Hủy Chứng thư số
Thực hiện việc hủy CTS, không sử dụng CTS này nữa. Lưu ý là tất cả thông tin liên quan đến CTS này sẽ bị xóa.

Thay đổi thiết bị lưu Chứng thư
Là hình thức sao chép CTS. Bạn có thể di chuyển CTS lưu trên đĩa cứng, đĩa mềm, USB-khóa hoặc thẻ thông minh và lưu nó sang các phương tiện thông tin lưu trữ khác.

Thay đổi mật khẩu Chứng thư số
Đây là chức năng thay đổi mật khẩu CTS được sử dụng khi tham gia vào Hệ thống.

Xem nội dung Chứng thư
Sử dụng chức năng này để xem chi tiết thông tin chứng nhận số của bạn. Có thể xác nhận nội dung thông tin chứng nhận số bao gồm thời hạn sử dụng, nơi cấp vv…

Kiểm tra mật khẩu Chứng thư
Nếu có thông báo “Mật khẩu bạn nhập vào không chính xác.’ Hãy nhấn vào đây rồi chọn phương tiện lưu giữ tương ứng. Sau khi nhấn vào chứng nhận số và nhập mật khẩu hãy xác nhận công việc này.

Cài đặt thủ công chương trình
Chương trình quản lý chứng thư số sẽ tự động cài đặt.Khi một cửa sổ pop-up xuất hiện, bấm vào OK để hoàn tất việc cài đặt. Nếu cài đặt không thành công thì bấm vào nút này sau đó tải file xuống. Đóng tất cả các cửa số rồi thực hiện run file 98install.bat nếu là window 95,98, và NTinstall.bat nếu là window NT, 2000 trong C:\SignGATE.

Hỗ trợ đăng ký sử dụng chữ ký số Viettel trên công thông tin đấu thầu Quốc gia mới. 0868.246.333

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *