Các loại Báo cáo thuế phải nộp quý III năm 2022. Thời hạn nộp

Các loại báo cáo thuế phải nộp trong quý III năm 2022

1.1. Thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn:

       Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

       Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

       Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Tờ khai thuế môn bài:

2.1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

       Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

       Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

2.2. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

       Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1.

       Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

        👉 Lưu ý:

➥ Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

➥ Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

➥ Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

➥ Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2.3. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

       Những người thuộc trường hợp này sẽ không cần phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

       Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế, các loại tờ khai phải nộp năm 2022 để xác định doanh thu. Sau đó làm căn cứ để tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo đến người nộp lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp tiền thuế, báo cáo thuế

       Trường hợp người nộp thuế tính thuế thì nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

       Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp thì nộp theo quý, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *