\

BHXH Bắt buộc: Những Thay đổi từ 1/7/2024

Bảo hiểm xã hội BHXH bắt buộc là một chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Từ ngày 1/7/2024, sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong chính sách này, đặc biệt là về tiền lương đóng BHXH bắt buộc. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết những thay đổi này và tác động của chúng đối với người lao động và doanh nghiệp.

Tổng quan về BHXH bắt buộc

bhxh bắt buộc

Định nghĩa và mục đích của BHXH bắt buộc

BHXH bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động tham gia. Mục đích chính của BHXH bắt buộc là đảm bảo thu nhập cho người lao động khi họ gặp rủi ro trong cuộc sống như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Chính sách này không chỉ giúp người lao động có một khoản tiền dự phòng cho tương lai mà còn góp phần ổn định xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc chăm sóc người già, người mất sức lao động.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định hiện hành, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

 1. Người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.
 2. Cán bộ, công chức, viên chức.
 3. Công an nhân dân, quân đội nhân dân.
 4. Người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Các chế độ trong BHXH bắt buộc

BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ sau:

 1. Chế độ ốm đau
 2. Chế độ thai sản
 3. Chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
 4. Chế độ hưu trí
 5. Chế độ tử tuất

Mỗi chế độ này đều có những quy định riêng về điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động trong các trường hợp khác nhau.

Những thay đổi chính về BHXH bắt buộc từ 1/7/2024

Tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 1/7/2024, khi tiền lương của công chức, viên chức tăng lên thì cũng sẽ tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc. Đây là một thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và quyền lợi của người lao động.

Theo thông tin mới nhất, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Điều này đồng nghĩa với việc mức đóng BHXH bắt buộc cũng sẽ tăng tương ứng.

Bãi bỏ lương cơ sở

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc bãi bỏ lương cơ sở từ ngày 1/7/2024. Trước đây, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được tính dựa trên mức lương cơ sở (từ ngày 1/1 – 30/6/2024 là 1.800.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương, cách tính này sẽ thay đổi.

Tăng lương tối thiểu vùng

tiền lương đóng bhxh bắt buộc

Cùng với việc tăng lương cho công chức, viên chức, dự kiến từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%. Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000-280.000 đồng tùy từng vùng. Nếu được thông qua, lương vùng 1 sẽ nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu đồng; vùng 3 là 3,86 triệu đồng và vùng 4 là 3,45 triệu đồng.

Tác động của những thay đổi đến người lao động

Tăng quyền lợi BHXH trong tương lai

Việc tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ có tác động tích cực đến quyền lợi BHXH của người lao động trong tương lai. Cụ thể, mức lương hưu và các chế độ BHXH khác sẽ được tính dựa trên mức lương đóng BHXH cao hơn, từ đó giúp người lao động có thu nhập tốt hơn khi về hưu hoặc khi gặp rủi ro.

Ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại

Tuy nhiên, việc tăng mức đóng BHXH cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập thực lĩnh của người lao động trong hiện tại. Người lao động sẽ phải đóng một khoản BHXH lớn hơn, điều này có thể gây áp lực tài chính ngắn hạn cho một số người.

Thay đổi trong cách tính lương và các khoản phụ cấp

Với việc bãi bỏ lương cơ sở, cách tính lương và các khoản phụ cấp của người lao động sẽ có sự thay đổi. Điều này đòi hỏi người lao động cần nắm bắt kỹ các quy định mới để đảm bảo quyền lợi của mình.

Tác động đối với doanh nghiệp

Tăng chi phí nhân công

Đối với doanh nghiệp, việc tăng lương tối thiểu vùng và tăng mức đóng BHXH bắt buộc sẽ dẫn đến việc tăng chi phí nhân công. Điều này có thể gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thay đổi trong quản lý nhân sự và tiền lương

Doanh nghiệp sẽ cần điều chỉnh các chính sách quản lý nhân sự và tiền lương để phù hợp với các quy định mới. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Mặt khác, việc tăng lương và cải thiện chế độ BHXH có thể là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi người lao động được đảm bảo tốt hơn về mặt quyền lợi, họ sẽ có động lực làm việc hiệu quả hơn và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Các quy định cụ thể về tiền lương đóng BHXH bắt buộc

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định mới, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

 1. Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm.
 2. Các khoản phụ cấp chức vụ.
 3. Phụ cấp thâm niên vượt khung.
 4. Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Ngoài ra, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc này còn bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Trước ngày 1/7/2024, tiền lương tháng đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là mức lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/1 – 30/6/2024). Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, cách tính này sẽ thay đổi do bãi bỏ lương cơ sở.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, tiền lương đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

 1. Mức lương ghi trong hợp đồng lao động.
 2. Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
 3. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chính sách mới

Chuẩn bị tài chính cho việc tăng mức đóng BHXH

Với việc tăng mức đóng BHXH, cả người lao động và doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về mặt tài chính. Người lao động nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để đảm bảo có thể đóng đủ mức BHXH mới. Doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh ngân sách để đáp ứng được mức đóng BHXH tăng lên cho người lao động.

Nắm bắt các quy định mới về cách tính lương và phụ cấp

Khi lương cơ sở bị bãi bỏ, cách tính lương và phụ cấp sẽ có nhiều thay đổi. Người lao động và doanh nghiệp cần nắm bắt kỹ các quy định mới để đảm bảo việc tính toán và đóng BHXH được chính xác.

Cập nhật hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương

Doanh nghiệp cần cập nhật hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương để phù hợp với các quy định mới. Điều này có thể đòi hỏi việc đầu tư nâng cấp phần mềm hoặc đào tạo nhân viên để thích ứng với những thay đổi.

Kết luận

Những thay đổi trong chính sách BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2024 mang lại cả cơ hội và thách thức cho người lao động và doanh nghiệp. Việc tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ giúp nâng cao quyền lợi của người lao động trong tương lai, nhưng cũng đòi hỏi sự điều chỉnh về mặt tài chính trong hiện tại. Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với chi phí nhân công tăng, nhưng đồng thời cũng có cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để thích ứng với những thay đổi này, cả người lao động và doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị kỹ lưỡng và có kế hoạch cụ thể. Việc tuân thủ đúng các quy định mới không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế nói

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *