Xem danh sách hồ sơ của Người làm thủ tục dvc Hải quan

Xem danh sách hồ sơ của người làm thủ tục dvc Hải quan

Người làm thủ tục có thể xem danh sách cũ đã thực hiện trước đó bằng cách bấm nút Danh sách hồ sơ cũ hoặc chọn menu Quản lý hồ sơ  thủ tục dvc Hải quan

xem danh sach dvc hai quan

Hệ thống hiển thị ra màn hình danh sách hồ sơ người làm thủ tục đã thực hiện như sau:

xem danh sach dvc hai quan 1

  • Người làm thủ tục có thể tìm nhanh hồ sơ theo Thông tin hồ sơ (tên hồ sơ, mã hồ sơ), trạng thái hồ sơ, ngày nộp và bấm nút Tìm kiếm
  • Một số trạng thái của hồ sơ có ý nghĩa như sau:
  • Hồ sơ mới được tạo sẽ có trạng thái là: Hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan hải quan;
  • Khi cơ quan Hải quan thông báo hồ sơ cần sửa đổi bổ sung: Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Có yêu cầu bổ sung hồ sơ;
  • Khi cơ quan Hải quan chấp nhận hồ sơ là đầy đủ, hợp lệ Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Đang xử lý;
  • Khi có kết quả xử lý từ cơ quan Hải quan: Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Đã phát hành kết quả xử lý; có thể nhận được văn bản trả lời (download kết quả trực tiếp từ hệ thống);
  • Khi người làm thủ tục tạo hồ sơ mới nhưng chưa gửi, chỉ chọn Lưu hồ sơ. Người làm thủ tục sẽ nhìn thấy thông báo trạng thái Bản nháp.xem danh sach dvc hai quan 2

1. Thêm mới thủ tục trong màn hình Quản lý hồ sơ thủ tục dvc Hải quan

Bước 1: Người làm thủ tục đăng nhập thành công. Từ màn hình giao diện bấm nút [Danh sách hồ sơ cũ], Hệ thống hiển thị ra màn Quản lý hồ sơ

xem danh sach dvc hai quan 3

Bước 2: Từ màn hình quản lý hồ sơ, chọn vào nút  để tạo mới 1 bộ hồ sơ, hệ thống hiển thị ra danh sách các thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan để người làm thủ tục nộp một hồ sơ mới.

Các bước tiếp theo tương tự như bước 2 của mục 4.Tạo mới hồ sơ

 

2. Xem chi tiết thông tin hồ sơ

Để xem chi tiết hồ sơ, người làm thủ tục chọn hồ sơ cần xem, sau đó bấm nút Xem

xem danh sach dvc hai quan 4

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 5

3. Sửa hồ sơ thủ tục dvc Hải quan

Các trường hợp được phép sửa hồ sơ gồm: Trạng thái hồ sơ Bản Nháp hoặc hồ sơ có thông báo Yêu cầu bổ sung từ cơ quan Hải quan.

  • Trong quá trình chờ kết quả xử lý hồ sơ, Người làm thủ tục có thể nhận được thông báo với nội dung hồ sơ thiếu, sai thông tin và yêu cầu bổ sung hồ sơ.
  • Lúc này, Người làm thủ tục sẽ vào Quản lý hồ sơ thủ tục dvc Hải quan: Chọn hồ sơ cần bổ sung/sửa thông tin; sau đó chọn nút Xem hồ sơ để xem ý kiến bổ sung, sửa đổi từ phía cơ quan Hải quan.

xem danh sach dvc hai quan 6

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 7

Sau khi xem ý kiến xử lý của cán bộ Hải quan, người làm thủ tục bấm nút Sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

xem danh sach dvc hai quan 8

Người làm thủ tục sửa thông tin hồ sơ hoặc tài liệu đính kèm; sau đó nhập Mã xác nhận, tích chọn Nhận kết quả thủ tục qua dịch vụ Bưu Chính (Nếu có yêu cầu), tích vào Tôi đã kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đến cơ quan Hải Quan! rồi chọn nút Nộp hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan Hải quan.

Trạng thái hồ sơ lúc này sẽ là Đang xử lý.

4 Sao chép hồ sơ (Chức năng mới được bổ sung)

Để sử dụng chức năng sao chép hồ sơ, người làm thủ tục chọn hồ sơ cần sao chép trong mục Quản lý hồ sơ, sau đó thực hiện thao tác:

Bước 1: Người làm thủ tục bấm nút Xem

xem danh sach dvc hai quan 9

Sau khi người làm thủ tục chọn Xem, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau:

xem danh sach dvc hai quan 9a

Bước 2: Người làm thủ tục bấm nút Sao chép, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như sau:

xem danh sach dvc hai quan 9b

Bước 3: Người làm thủ tục bấm nút Đồng ý, Hệ thống hiển thị lại toàn bộ thông tin trên form khai báo

xem danh sach dvc hai quan 9c

 

Đăng ký chữ ký số Viettel | Gia hạn chữ ký số Viettel

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *