\

Lợi ích của hóa đơn điện tử áp dụng cho máy tính tiền

Lợi ích của hóa đơn điện tử khi áp dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sẽ giúp người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán – tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Lợi ích của hóa đơn điện tử áp dụng cho máy tính tiền

Chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán; không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế; cuối ngày chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Sẵn sàng cho hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Để triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 24/11, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với 64 điểm cầu tại các cục thuế trên cả nước.

Thông qua Hội nghị tập huấn, Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tổ chức kiểm thử tích hợp hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế với hệ thống của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT; tổ chức kiểm thử ứng dụng quản lý HĐĐT với sự tham gia của đại diện các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng được các yêu cầu sau kiểm thử.

Cũng tại hội nghị tập huấn, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế đóng góp, tham gia tích cực vào quy trình quản lý HĐĐT, đảm bảo quy trình được xây dựng phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho doanh nghiệp (DN) nhưng đồng thời phải đáp ứng được tiêu chí lưu trữ dữ liệu để phục vụ kiểm tra.

Theo đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ cá nhân kinh doanh (Tổng cục Thuế) cho hay, HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là một hình thức triển khai mới của HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Phần mềm HĐĐT ngoài những chức năng cơ bản như lập HĐĐT, có thể truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế, còn có thêm chức năng gắn mã của cơ quan thuế ngay khi hóa đơn được khởi tạo mà không mất thời gian chờ đợi như hình thức hóa đơn có mã thông thường.

Bản in ra của hóa đơn có giá trị pháp lý, là chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế; không bắt buộc phải có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn; trường thông tin về người mua trên hóa đơn có thể là mã số thuế hoặc CMND/CCCD/hộ chiếu (nếu người mua không có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế) – việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của ngành Thuế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *