HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

Nộp giấy đề nghị Dịch vụ hoàn thuế điện tử 

Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn thuế và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện:

✔ NNT vào chức năng <Hoàn Thuế>, chọn <Kê khai trực tuyến>, hệ thống mặc định thông tin như sau: – Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước” – Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế – Kích vào nút

✔ Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu: – Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập – Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

– Loại hoàn thuế: cho phép NNT chọn 1 trong 2 lựa chọn: Hoàn dự án đầu tư hoặc Hoàn xuất khẩu

– Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II

– Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào

Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II – Các chỉ tiêu đánh dấu* là các chỉ tiêu bắt buộc nhập

– Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng –

Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.

+ Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

 

✔ Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab  HOÀN THUẾ chọn tiếp 

Tra cứu giấy đề nghị Dịch vụ Hoàn thuế điện tử

Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

✔ NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn , tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:

– Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

– Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập – Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập

– Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập

– Kích nút : hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập

✔ Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị Dịch vụ hoàn thuế điện tử  

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên

Cổng Các bước thực hiện: 

– Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox giá trị: Hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn

– Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf)

– NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Xem thông báo kết quả hoàn thuế Cho phép người nộp thuế xem thông báo kết quả hoàn thuế điện tử

 Các bước thực hiện:

✔ NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn , Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

✔ Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh dịch vụ hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ giải trình bổ sung kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên Cổng

Các bước thực hiện:

✔ NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn , tại màn hình tra cứu NNT chọn nút

✔ Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”

✔ NNT chọn các tiêu chí

– Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox : Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 1; Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 2

– Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf)

– NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

2.6. Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế hủy giấy đề nghị hoàn

Các bước thực hiện:

✔ NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn , tại màn hình tra cứu NNT chọn nút

✔ Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh”

✔ NNT chọn các tiêu chí

– Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế”

– Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

– NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ”, hồ sơ Hủy đề nghị hoàn thuế sẽ được gửi CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế.

Trong quá trình  kê khai  mọi vướng mắc cần hỗ trợ  Quý vị vui lòng liên hệ Hotline:  0868.246.333
Hỗ trợ đăng ký chữ ký số,  Phần mềm BHXH VIETTEL,  đăng ký  dịch vụ công …. Nhanh và ngắn ngọn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *