Tag Archives: đấu thầu quốc gia qua mạng

Đối tượng áp dụng đấu thầu quốc gia qua mạng

dau-thau-quoc-gia.

  1.Đối tượng áp dụng đấu thầu quốc gia qua mạng Căn cứ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và Điều 1 Luật đấu thầu 2013, Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng xin được tổng kết những đối tượng bắt buộc phải áp dụng đấu thầu qua mạng tại Muasamcong.mpi.gov.vn bao gồm: + Những Công ty, Tổ chức, […]