\

Hóa đơn điện tử Viettel sử dụng chữ ký số Viettel

Căn cứ công văn 2743/TCT-DNL ngày 26/06/2016 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn Tập đoàn viễn thông Quân đội thực hiện hóa đơn điện tử đổi với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Thực hiện chủ chương của Chính phủ tại thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 14/03/2014 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tập đoàn Viettel gửi tới doanh nghiệp sản phẩm Hóa đơn điện tử Viettel với các lợi ích cụ thể và tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Đi đôi với việc sử dụng Hóa đơn điện tử nói chung và Hóa đơn điện tử Viettel nói riêng là sử dụng chữ ký số trong việc phát hành hóa đơn điện tử.

Đối với doanh nghiệp sử dụng chữ ký số của các nhà cung cấp khác Viettel hỗ trợ cập nhật thông tin chữ ký số lên hệ thống hóa đơn đã khởi tạo cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sử dụng chữ ký số Viettel. Viettel CA gửi tới doanh nghiệp 2 phương án cho việc sử dụng hóa đơn điện tử.

  1. Sử dụng token Chữ ký số của doanh nghiệp đang sử dụng để ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Việc sử dụng chữ ký số để phát hành hóa đơn sẽ gặp nhiều bất tiện cho doanh nghiệp khi lưu trữ, di chuyển giữa các cá nhân sử dụng dịch vụ trong doanh nghiệp. Nguy cơ sảy ra trường hợp thất lạc chữ ký số mà không có một cá nhân chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên việc này sẽ tiết kiệm được cho doanh nghiệp một chút phí đăng ký chữ ký số.

     2. Sử dụng chữ ký số HSM  chuyên dùng ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Việc sử dụng loại chữ ký số này để ký và phát hành hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp sẽ rất linh động cho việc phát hành hóa đơn vì nó không phải là thiết bị cầm tay. HSM được tích hợp lên hệ thống hóa đơn. doanh nghiệp ở bất kỳ đâu chỉ cần đăng nhập site sever xuất hóa đơn đăng nhập bởi tài khoản và mật khẩu được cung cấp là sẽ có thể ký và phát hành hóa đơn.

Chi phí thuê chữ ký số HSM cho Hóa đơn điện tử Viettel là 800.000đ/ 01 năm. Viettel miễn phí cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số HSM trong 01 năm đầu tiên sử dụng Hóa đơn điện tử Viettel.

Để đăng ký Chữ ký số Viettel, Hóa đơn điện tử Viettel vui lòng liên hệ 0967 575 6161

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *