\

Thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số Hải quan một cửa

Căn cứ luật Thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa

Thực hiện theo quyết định số 2638/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính  và Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của chính Phủ trong lĩnh vực Hải Quan theo trình tự.

Người khai đăng ký sử dụng chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia, khai báo đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên, mã số thuế người xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc số giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số;

+ Số hiệu của chứng thư số (Serial Number);

+ Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.

Cách thức thực hiện trực tuyến Đăng ký trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin của người khai thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra phản hồi.

Đối tượng thực hiện bao gồm Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện là Tổng cục Hải quan – Bộ tài chính.

Điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính Hải quan một cửa

+ Việc sử dụng chữ ký số và giá trị pháp lý của chữ ký số thực hiện theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

+ Chữ ký số được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính phải được chứng thực bởi chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như VNPT-CA, VIETTEL-CA, FPT-CA,…; chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam.

+ Trường hợp người khai đã đăng ký sử dụng nhiều chữ ký số với các hệ thống xử lý chuyên ngành, người khai có quyền lựa chọn sử dụng một trong các chữ ký số đang sử dụng..

Hỗ trợ đăng ký chữ ký số, đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính Hải quan một cửa

Hotline: 0913.101.698

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *