Hướng dẫn sử dụng chức năng ký số trên chữ ký số viettel

Thiết lập sử dung Java – 7.

  1. Thiết lập Java Security xuống chế độ “ Medium

Bước 1: Từ màn hình windowns, vào Control Panel, chọn “ Java “.

1 1

Bước 2: Tại màn hình Java Control Panel, chọn ” Tab Security

2 1

Bước 3: Tại thanh Security Level, Kéo thanh từ ” High “ hoặc ” Very high “ xuống ” Medium “. Nhấn OK để hoàn thành

Bước 4: Tại tab Security, chọn Edit Site List

3 1

Chọn Add, để  thêm địa chỉ website của bạn:

4 1Bước 5: Nhập địa chỉ website và chọn ” OK

5 1

Tại màn hình cảnh báo Security Warning chọn Continue để tiếp tục:
6 1Bước 6: Chọn OK để hoàn thành.

7 1

Bước 7: Tại màn hình Java Control Panel chọn OK để kết thúc cài đặt.

8 1

2. Kích hoạt Java Platform SE 7.

Bước 1: Tại trình duyệt FireFox, chọn Tool >> Add-ons

9 1

Bước 2: Tại màn hình Add-ons, chọn Tab “Plugins”
Tìm Java™ Platform SE 7…, chọn Always Activate

10 1

Lưu ý:
Đối với trình duyệt Google Chrome yêu cầu cài đặt phiên bản thấp hơn phiên bản 42, sau đó mở tab mới chạy link địa chỉ sau trên trình duyệt Chrome:
chrome://flags/#enable-npapi
Tại trang Flags, tìm đến chức năng Bật NPAPI >> click vào nút Bật để kích hoạt chức năng cho phép chạy các ứng dụng plugin NPAPI.

11 1 Khi đó trạng thái sẽ chuyển thành:
12

Thực hiện khởi động lại Google Chrome (hoặc tắt đi mở lại), kết thúc quá trình cài đặt khi này tiến hành ký bình thường.
Thiết lập sử dung Java – 8.
Bước 1: Từ màn hình windowns, vào Control Panel, chọn Java

13

Bước 2: Tại màn hình Java Control Panel, chọn Tab Security.
Chọn level security High

14

Bước 4: Tại tab Security, chọn Edit Site List

15

Chọn Add, để add thêm địa chỉ website:

16

Bước 5: Nhập địa chỉ website và chọn OK

17

Tại màn hình cảnh báo Security Warning chọn Continue để tiếp tục:

18

Bước 6: Chọn OK để hoàn thành

19

Bước 7: Tại màn hình Java Control Panel chọn OK để kết thúc cài đặt

20

Các bước thực hiện ký điện tử khi gửi hồ sơ (hoặc gửi các thông tin, yêu cầu khác từ cổng thông tin Một cửa quốc gia).
(Ký gửi hồ sơ từ Cổng thông tin Một cửa quốc gia – Thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC)
Bước 1: Thực hiện tìm kiếm hồ sơ doanh nghiệp của bạn cần gửi để thực hiện:

21

Bước 2: Nhấn vào nút ” Sửa “ để mở màn hình chi tiết hồ sơ. Click vào nút Gửi

22

Hệ thống hiển thị thông báo.

23

Nhấn vào “OK” để tiếp tục gửi hồ sơ sang ” Bộ Tài Nguyên và Môi Trường “ hoặc nhấn vào “Cancel” để hủy gửi hồ sơ sang ” Bộ Tài Nguyên và Môi Trường “. Sau đó ấn ” Chọn OK “ để tiếp tục.
Khi màn hình Security Warning hiển thị:

24

Tích vào ô ” I accept the risk and want to run this application “, nhấn Run để chạy ứng dụng

26

Lưu ý: Hệ thống có thể hỏi nhiều lần để xác thực, tích vào ô và nhấn ” Run ” lần nữa nếu được hỏi.
Doanh nghiệp chọn chứng thư số (Trường hợp usb token có thể có nhiều chứng thư số)

27

Doanh nghiệp nhập mã pin vào ô User PIN tương ứng với chứng thư số viettel đã chọn:

28

Sau khi nhập mã PIN xong, nhấn nút Login.
Trường hợp nhập sai mã PIN, hệ thống đưa ra thông báo: (Doanh nghiệp nhập lại mã PIN đúng).

29

Trường hợp chứng thư hết hạn, hệ thống đưa ra thông báo: (Doanh nghiệp liên hệ lại nơi cấp chứng thư số để được hỗ trợ)

30Trường hợp nhập mã PIN đúng và chứng thư còn hạn, hệ thống thông báo gửi thành công. Click OK 31Như vậy là đã hoàn thành.

 

Liên hệ để được hướng dẫn & hỗ trợ dịch vụ
Hotline :  0868.246.333
Email: dangky@chukyso-viettel.vn | Website: chukyso-viettel.vn

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *