\

Đăng Ký Sử Dụng Chứng Từ Điện Tử Khấu Trừ Thuế TNCN

Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quy trình bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Việc chuyển đổi từ hình thức chứng từ giấy sang chứng từ điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí vận hành và tăng tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về quy trình đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Khái niệm khấu trừ thuế TNCN

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc người trả thu nhập khấu trừ số tiền thuế TNCN phải nộp từ khoản thu nhập của người lao động trước khi chi trả thu nhập còn lại cho người lao động. Đây là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người lao động theo quy định của pháp luật về thuế.

Ví dụ: Công ty X có nhân viên A với thu nhập hàng tháng là 20 triệu đồng. Theo quy định, công ty X (người trả thu nhập) phải khấu trừ một khoản tiền tương ứng với số thuế TNCN mà nhân viên A phải nộp trước khi chi trả phần thu nhập còn lại cho nhân viên A.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là tài liệu ghi nhận việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Chứng từ này được lập bởi tổ chức, cá nhân trả thu nhập và giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể dưới dạng giấy hoặc điện tử.

Đăng ký khấu trừ thuế tncn

Đối tượng phải đăng ký

Theo quy định, tất cả các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đều phải đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Điều này bao gồm:

 • Doanh nghiệp
 • Tổ chức kinh tế
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Cá nhân kinh doanh
 • Các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

Thời điểm đăng ký

Từ ngày 01/07/2022, tất cả các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử. Do đó, thời điểm đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN là trước ngày 01/07/2022.

Tính năng Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Lợi ích của chứng từ điện tử

Sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế:

 • Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí in ấn, vận chuyển
 • Tăng tính minh bạch, truy xuất được nguồn gốc chứng từ
 • Thuận tiện trong lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin
 • Giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng chứng từ giấy
 • Thân thiện với môi trường, tiết kiệm giấy và chi phí liên quan

Tính năng của chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN được xây dựng và sử dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, có các tính năng chính như:

 • Chứng thực chữ ký số của người trả thu nhập
 • Mã hóa, bảo mật thông tin
 • Kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan thuế
 • Lưu trữ và truy xuất thông tin nhanh chóng
 • Quản lý, theo dõi quá trình khấu trừ thuế hiệu quả

Báo giá Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế TNCN  

Tổng quan Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Khái quát về quy trình đăng ký

Quy trình đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN bao gồm các bước chính như:

 1. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu
 2. Xây dựng phần mềm quản lý chứng từ điện tử
 3. Đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng chứng từ điện tử
 4. Triển khai áp dụng chứng từ điện tử trong thực tế

Các bên liên quan

Quy trình đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN liên quan đến các bên chính sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập (khấu trừ thuế TNCN)
 • Cơ quan thuế (tiếp nhận đăng ký, cấp mã chứng từ điện tử)
 • Nhà cung cấp phần mềm quản lý chứng từ điện tử (nếu sử dụng)
 • Người lao động (người có thu nhập bị khấu trừ thuế)

Ai sẽ dùng Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Đối tượng phải đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thu nhập trả cho người lao động hay các đối tượng khác.

Doanh nghiệp

Đây là đối tượng phổ biến nhất trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Bất kỳ doanh nghiệp nào có nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động đều phải khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của nhân viên trước khi chi trả.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC có 150 nhân viên, công ty này phải đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Tổ chức kinh tế

Ngoài doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác… cũng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN nếu có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ hưởng lương từ ngân sách nhà nước đều phải khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của họ.

Cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh có thuê người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của người lao động đó.

Các trường hợp khác

Ngoài ra, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN cho người khác như tiền lương, tiền công, tiền thù lao… đều phải khấu trừ thuế TNCN và đăng ký sử dụng chứng từ điện tử.

Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn Là gì?

Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN là quy trình mà tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thông báo và được cơ quan thuế chấp thuận việc sử dụng chứng từ điện tử thay cho chứng từ giấy trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khái niệm chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN là tài liệu điện tử ghi nhận việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế, được lập bởi tổ chức, cá nhân trả thu nhập và gửi đến người có thu nhập bị khấu trừ thuế dưới dạng file điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ giấy và được sử dụng thay thế hoàn toàn trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Lợi ích của việc đăng ký

Việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mang lại nhiều lợi ích như:

 • Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí
 • Tăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc chứng từ
 • Thuận tiện lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin
 • Giảm rủi ro mất mát, hư hỏng chứng từ
 • Thân thiện với môi trường, tiết kiệm giấy và chi phí in ấn

Ở đâu Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại các Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đối với tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

Tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ điện tử tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đơn vị mình.

Ví dụ: Công ty TNHH XYZ đóng tại quận 1, TP.HCM thì sẽ đăng ký tại Chi cục Thuế quận 1.

Qua đường bưu điện

Trong trường hợp không thể nộp trực tiếp, hồ sơ đăng ký có thể gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Qua cổng thông tin điện tử

Một số địa phương cho phép nộp hồ sơ đăng ký qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Khi nào Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

Theo quy định của Bộ Tài chính, tất cả các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải hoàn tất việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử trước ngày 01/07/2022.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Các doanh nghiệp mới thành lập sau ngày 01/07/2022 phải đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngay từ đầu trong quá trình hoạt động.

Thời hạn đăng ký là trước khi có phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân lần đầu tiên.

Đối với các trường hợp còn lại

Những đối tượng đã hoạt động trước ngày 01/07/2022 như tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, cá nhân kinh doanh… phải hoàn tất đăng ký chuyển đổi sang sử dụng chứng từ điện tử trước thời hạn quy định là ngày 01/07/2022.

Hướng dẫn Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Để đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký sử dụng chứng từ điện tử (theo mẫu quy định)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh
 • Tài liệu chứng minh đã có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu

Các giấy tờ trong hồ sơ phải được đóng dấu treo của đơn vị (nếu có). Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì cần có bản gốc để đối chiếu.

Trình tự đăng ký

Quy trình đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm các bước sau:

 1. Nộp hồ sơ đăng ký tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp
 2. Cán bộ thuế kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ
 3. Cấp mã số chứng từ điện tử cho tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế
 4. Tổ chức, cá nhân xây dựng phần mềm quản lý chứng từ điện tử
 5. Thông báo với Chi cục Thuế để được kiểm tra, chấp thuận sử dụng
 6. Triển khai áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Phần mềm quản lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế có thể tự xây dựng phần mềm quản lý chứng từ điện tử hoặc sử dụng sản phẩm của các nhà cung cấp phần mềm. Phần mềm này phải đáp ứng các yêu cầu về định dạng, nội dung thông tin bắt buộc theo quy định.

Ví dụ một số phần mềm phổ biến: HTKK, Misa, FastAccounting…

Triển khai sử dụng chứng từ điện tử

Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận, tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế chính thức sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong các giao dịch với người lao động và cơ quan thuế.

Chứng từ điện tử sẽ được gửi đến người lao động dưới dạng file điện tử hoặc qua ứng dụng điện tử thay vì bản giấy như trước đây.

Lưu trữ, quản lý chứng từ điện tử

Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế có trách nhiệm lưu trữ, quản lý chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu điện tử. Thời hạn lưu trữ chứng từ là 10 năm.

5 FAQs Đăng ký chứng từ khấu trừ thuế tncn

1. Doanh nghiệp mới thành lập có phải đăng ký chứng từ điện tử không?

Có, bất kỳ doanh nghiệp mới thành lập nào cũng phải đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế lần đầu tiên.

Điều này nhằm đảm bảo việc chuyển đổi toàn diện sang sử dụng chứng từ điện tử từ ngày 01/07/2022.

2. Có được sử dụng chứng từ giấy tạm thời không?

Không, sau ngày 01/07/2022 tất cả các tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không được sử dụng chứng từ giấy nữa mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử.

Việc sử dụng chứng từ giấy sau thời điểm này sẽ bị coi là vi phạm và có thể bị xử phạt theo quy định.

3. Chi phí đăng ký và sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử như thế nào?

Cơ quan thuế không thu bất kỳ khoản lệ phí nào cho việc đăng ký sử dụng chứng từ điện tử. Chi phí chủ yếu sẽ là chi phí xây dựng hoặc thuê phần mềm quản lý chứng từ điện tử.

Tuy nhiên, chi phí này thường thấp hơn nhiều so với chi phí in ấn, vận chuyển chứng từ giấy trước đây.

4. Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như thế nào?

Chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có giá trị pháp lý tương đương chứng từ giấy nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về nội dung, định dạng và được xác thực bằng chữ ký số.

Chứng từ điện tử được thừa nhận và sử dụng trong tất cả các giao dịch với cơ quan thuế và các bên liên quan.

5. Trường hợp gặp sự cố với hệ thống chứng từ điện tử thì xử lý ra sao?

Trong trường hợp gặp sự cố với hệ thống chứng từ điện tử, tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế cần khắc phục kịp thời và thông báo ngay cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Nếu không khắc phục kịp thời được, có thể xin phép tạm thời chuyển sang sử dụng chứng từ giấy cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Kết luận – Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là một quy trình bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 01/07/2022. Việc chuyển đổi sang sử dụng chứng từ điện tử sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Để đăng ký sử dụng chứng từ điện tử, các bên liên quan cần lưu ý đầy đủ các quy định về hồ sơ, trình tự đăng ký, xây dựng phần mềm quản lý và triển khai sử dụng. Quá trình chuyển đổi cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo việc vận hành thông suốt, tránh gặp phải các sự cố không đáng có.

Hy vọng với hướng dẫn chi tiết trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, từ đó thực hiện đúng các bước để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế và nâng cao hiệu quả công việc.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *