\

Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Kế hoạch Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Hướng dẫn cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024. Liên hệ Cấp bù CKS Viettel 0868.246.333

Căn cứ Kế hoạch số 1866/KH-CNTT&DVS ngày 06/02/2024 đề xuất kế hoạch triển khai cấp bù chứng thư số (CTS) cho khách hàng sử dụng chứng thư số SHA1;

Căn cứ Tờ trình số 1719/TTr-CNTT&DVS ngày 02/02/2024 về việc đề xuất chính sách hỗ trợ khách hàng thuộc đối tượng cấp bù gia hạn, khách hàng dùng thiết bị USB token phiên bản cũ;

Căn cứ Tờ trình số 17575/TTr-CNTT&DVS ngày 25/09/2023 về việc đề xuất chính sách gia hạn chủ động Viettel-CA USB qua Token Manager giai đoạn 2;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Viễn thông Viettel (VTT), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (VTT) hướng dẫn triển khai chương trình cấp bù chứng thư số, cụ thể như sau:

I. Nội dung Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

– Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

– Thời gian áp dụng: 02/2024 – 30/05/2024.

– Kênh bán: Tất cả các kênh:

+ Kênh điện thoại viên – Trung tâm Dịch vụ khách hàng Liên hệ: 18008000 hoặc di động 0868 246 333

1. Kế hoạch triển khai Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

– Viettel đang triển khai kinh doanh dịch vụ Viettel-CA (CTS USB token, HSM,  SIM CA, Ipad voffice) trên chứng thư số SHA1 hạn 13/5/2024 và chứng thư số SHA2 hạn 24/9/2025.

Với các chứng thư số của khách hàng được cấp theo chứng thư số SHA1, để tiếp tục sử dụng được dịch vụ theo đúng thời hạn khách hàng mua cần phải cấp bù thời gian sử dụng sang chứng thư số mới có thời hạn sau ngày 13/5/2024.

– Số lượng chứng thư số SHA1 cần thực hiện cấp bù nhiều, đo đó để đảm bảo tiến độ cấp bù, đồng thời đảm bảo không phải tư vấn cấp bù hai lần cho khách hàng, cần triển khai cấp bù theo các giai đoạn:

Giai đoạn 1- Triển khai trên chứng thư số SHA 2 đang có sẵn

+ Thời gian triển khai: từ tháng 02/2024

+ Phạm vi: triển khai cấp bù trên tập khách hàng có hạn trước 24/9/2025, trong đó có thể tư vấn gia hạn gói 01 năm với tập chứng thư số có hạn trước 24/8/2024.

Giai đoạn 2- Triển khai cấp bù vào chứng thư số mới hạn 2029.

+ Thời gian triển khai: dự kiến từ 20/3/2024 hoặc sớm hơn nếu được Bộ TTTT cấp khóa SHA2 sớm. Khi có khóa mới, hệ thống tự động định tuyến sang khóa mới và có thông báo tới kênh qua email.

Phạm vi: triển khai trên tập khách hàng còn lại.

Đối tượng triển khai cấp bù:

+ Kênh tập trung cấp bù cho các khách hàng sử dụng chứng thư số USB token, chứng thư số Ipad voffice, chứng thư số HSM ký trên các hệ thống khác hệ thống hóa đơn điện tử SInvoice.

+ Với các đối tượng chứng thư số SIM CA, HSM ký hóa đơn điện tử: hệ thống sẽ chủ động thực hiện cấp bù, tuy nhiên cần kênh bán phối hợp truyền thông, hỗ trợ khách hàng khai báo sử dụng trên các hệ thống ký số, hỗ trợ với các khách hàng cấp bù trong trường hợp hệ thống gửi lệnh cấp bù lỗi.  Chi tiết kế hoạch cấp bù theo Phụ lục 01

2. Chính sách thu hút và hỗ trợ khách hàng

2.1. Chính sách khuyến mại cho khách hàng thuộc đối tượng cấp bù muốn gia hạn chữ ký số Viettel

Đối tượng khách hàng: Khách hàng thuộc đối tượng cần chuyển mã hàm băm từ SHA1 sang SHA2 (đối tượng cần cấp bù thời gian sử dụng).

Nội dung chính sách: Khách hàng thuộc đối tượng nêu trên nếu đồng ý gia hạn dịch vụ sẽ được tặng số tháng tương ứng gói cước gia hạn: tặng 1,2,3 tháng khi gia hạn các gói cước 1,2,3 năm (chi tiết chính sách và mã hòa mạng theo phụ lục 02).

Phí bán hàng:

Kênh ĐTV- TT DVKH: Áp dụng theo tờ trình số 19901/TTr-DVKH. Kênh còn lại: theo mức phí hiện hành của dịch vụ trên từng gói cước (chi tiết theo phụ lục 02).

2.2. Chính sách giá cho đối tượng khách hàng đổi thiết bị USB token

Đối tượng khách hàng: khách hàng đang dùng thiết bị USB token phiên bản cũ (V0, V1, V2, V3).

Nội dung chính sách: Khách hàng đang dùng thiết bị phiên bản cũ (V0, V1, V2, V3) có nhu cầu đổi thiết bị được áp dụng chính sách giá:

Nhóm/loại Chính sách giá gồm VAT
Giá bán275.000
Mã HTHMCA_SCL_USB_CB_1 – Sửa thông tin cấp lại USB

3. Quy định về triển khai bán hàng trên tool gia hạn online

Bổ sung kênh nhóm 1, nhóm 2 được triển khai gia hạn cho khách hàng trên tool gia hạn online, cụ thể:

Chính sách giá: chính sách gia hạn trên tool gia hạn áp dụng theo công văn số 20021/VTT-CNTT&DVS ngày 09/11/2023:

Gói cước Số tháng sử
dụng
Đơn giá CTS Tổ
chức
(gồm VAT)
Đơn giá CTS Cá
nhân
(gồm VAT)
Ghi chú
Gói 12 tháng12 tháng1.020.000396.000Gói trợ giá
Gói 24 tháng24 tháng1.752.000673.000
Gói 36 tháng36 tháng2.327.000950.000
Gói 13 tháng13 tháng1.276.000495.000Gói tăng
tháng
Gói 26 tháng26 tháng2.191.000841.500
Gói 39 tháng39 tháng2.909.0001.188.000

4. Hướng dẫn nghiệp vụ Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

+ Thuê bao được thực hiện cấp bù thông qua một trong các cách sau:

Cách 1: Gia hạn chứng thư số, được áp dụng chính sách khuyến mại tại mục I.2.

Cách 2: Sử dụng nghiệp vụ cấp bù thời hạn chứng thư số qua web đấu nối BCCS_CA, qua tool, qua giải pháp gửi lệnh trực tiếp từ hệ thống (áp dụng với CTS SIMCA, CTS HSM ký hóa đơn điện tử).

Cách 3: Thực hiện thay đổi thông tin cấp lại CTS.

Khi thực hiện các nghiệp vụ trên, khách hàng sẽ được cấp một chứng thư số mới với mã hàm băm SHA2 có thời hạn sử dụng sau ngày 13/5/2024. Chi tiết hướng dẫn cấp bù cho từng đối tượng chứng thư số theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.

– Hướng dẫn cấp bù với chứng thư số Ipad voffice và các hướng dẫn khác được cập nhật theo link https://datasecurity.viettel.vn/s/dbAZJmOgje4cJ9I/tai-lieucap-bu

+ Lưu ý quan trọng:

Sau khi cấp bù, cần hướng dẫn Khách hàng khai báo chứng thư mới số trên các hệ thống ký.

+ Đối với chứng thư số thiết bị USB Token khách hàng dùng để ký Hóa đơn điện tử, khách hàng sử dụng chứng thư số THẦU sau khi cấp bù thành công KHÔNG XÓA CHỨNG THƯ SỐ CŨ (Chứng thư số trước khi cấp bù).

5. Quy định hồ sơ

Nghiệp vụ cấp bù không phát sinh hồ sơ, tuy nhiên kênh vẫn thực hiện gửi giấy chứng nhận chứng thư số mới được cấp cho khách hàng.

– Trường hợp khách hàng được cấp bù qua nghiệp vụ gia hạn dịch vụ, hoặc thay đổi thông tin cấp lại chứng thư số, cần hoàn thiện hồ sơ phát sinh theo quy định của từng nghiệp vụ cụ thể.

6. Quy định chung về phí bán hàng

– Phí bán hàng tính trên doanh thu trước VAT (bao gồm doanh thu thiết bị), chưa bao gồm thuế VAT đối với kênh có tư cách pháp nhân. Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân đối với kênh không có pháp nhân.

– Phí bán hàng nêu trên đối với các kênh 1001540, 1000495 là tổng phí bán hàng bao gồm cả phí dành cho kênh đấu nối thay (1418), theo tỉ lệ kênh đấu: kênh phát triển (môi giới) = 30:70.

– Phí bán hàng qua kênh Telesale áp dụng theo đúng tỉ lệ chia sẻ hiện hành.

– Điều kiện trả phí: theo quy định hiện hành của dịch vụ.

II. Tổ chức thực hiện Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

1. Viettel Tỉnh/Thành phố

– Nắm rõ chính sách dịch vụ, truyền thông đến kênh bán hàng, khách hàng và tổ chức triển khai theo hướng dẫn.

Phân loại khách hàng, phân chia khách hàng tới từng cá nhân cụ thể để thực hiện theo lộ trình.

– Triển khai thực hiện theo hướng dẫn, phản hồi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất các nội dung điều chỉnh cho đầu mối của Trung tâm Điều hành bán hàng Tổng Công ty VTT.

2. Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và Dịch vụ số Hotline: 18008000 hoặc di động 0868.246.333

– Thực hiện khai báo chính sách hệ thống theo nội dung chương trình.

– Hoàn thiện các thủ tục đăng ký, thông báo CTKM với cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp luật trước khi triển khai chính thức.

– Triển khai hướng dẫn các đơn vị áp dụng chính sách giá phù hợp từng thời điểm triển khai.

3. Trung tâm Điều hành Bán hàng –  Cấp bù chữ ký số Viettel

– Tổ chức kênh bán theo chính sách được hướng dẫn.

– Cập nhật chính sách hỗ trợ kênh, giải đáp cho nhân viên kinh doanh trong quá trình bán hàng.

– Điều hành kênh bán triển khai đẩy mạnh cấp bù, kinh doanh dịch vụ, đôn đốc, cập nhật kết quả tiếp xúc, bán hàng và các khó khăn vướng mắc từ tỉnh/thành phố.

4. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hotline: 18008000 hoặc di động 0868.246.333

– Triển khai hỗ trợ khách hàng gia hạn, đổi thiết bị theo đúng hướng dẫn. Triển khai cấp bù kèm chuẩn hóa thông tin thuê bao.

– Cập nhật thông tin về chính sách dịch vụ trên các kênh và thực hiện hướng dẫn giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng nếu có.

Trên đây là nội dung thông báo triển khai chương trình cấp bù chứng thư số đề nghị các đơn vị triển khai đúng hướng dẫn./.

5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *