Bắt buộc dùng chữ ký số Viettel để khai báo dịch vụ Công trực tuyến

Dịch vụ công trục tuyến trên Chữ ký số Viettel cung cấp kết nối một cửa Quốc gia

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa vào vận hành Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đối với chữ ký số.
Dịch vụ công trực tuyến kết nối cổng thông tin điện tử Quốc gia giao dịch một cửa trên các Cục của bộ bao gồm:

– Cục Bảo vệ thực vật.
– Cục Chăn nuôi .
– Cục Trồng trọt.
– Tổng Cục thủy sản.
– Tổng Cục Lâm nghiệp.
– Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản.
– Cục Thú y.
– Tổng cục Thủy lợi.
Đến hiện nay dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng và hoạt động gồm 2 cục: Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Chăn Nuôi;
Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng thư cho 9 danh mục được quy định bao gồm:
Lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong danh sách ưu tiên.

– Lô hàng thủy sản xuất khẩu.
– Cấp phép nhập khẩu cho giống cây trồng ngoài danh mục được phép sx&kd.
– Cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sx&kd.
– Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu.
– Cấp phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại.
– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
– Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.
– Kiểm tra và cấp chứng thư cho Lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên.

Chữ ký số đối với Giao dịch điện tử trên cổng thông tin Quốc gia

Để thực hiện các giao dịch điện tử trên cổng thông tin giao dịch một cửa. Mỗi doanh nghiệp, cá nhân muốn được cấp phép đều bắt buộc phải sử dụng Chữ ký số để ký hồ sơ, văn bản điện tử. Nhằm xác định định danh của cá nhân hoặc doanh nghiệp;

Duy nhất chữ ký số Viettel thực hiện giao dịch với cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Hiện nay để thực hiện ký số trên cổng giao dịch thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng Chữ ký số Viettel.

Chỉ có dịch vụ đăng ký chữ ký số  của viettel mới được phép thực hiện các giao dịch điện tử trên cổng thông tin này

. Việc áp dụng dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3 và 4 hiện nay đang được thực hiện tại hai cục đó là Cục bảo vệ thực vật và Cục chăn nuôi.
Để đăng ký sử dụng Chữ ký số Viettel thực hiện giao dịch trên dịch vụ Công trực tuyến Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ký số hồ sơ dịch vụ Công trực tuyến hãy liện hệ:

Hotline: 086.246.333Email : dangky@chukyso-viettel.vn | Website: https://chukyso-viettel.vn/
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *