Những nội dung cần chú ý về quy định lệ phí thuế môn bài năm 2017

Bắt đầu từ 1/1/2017 Quy định về lệ phí môn bài năm 2017 được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2016 Quy định về lệ phí môn bài.

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015 Chính phủ ra nghị định với phạm vi điều chỉnh bao gồm: Quy định người nộp thuế môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ đối tượng miễn Lệ phí môn bài. Người nộp lệ phí môn bài bao gồm Doanh nghiệp được cấp phép; Tổ chức hợp tác xã được cấp phép; Đơn vị sự nghiệp; Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh; Chi nhánh, văn phòng đại điện; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Miễn phí môn bài với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sxkd có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc không thường xuyên; không có địa điểm cố định; sản xuất muối; nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản dịch vụ hậu cần nghề cá; điểm văn hóa xã, cơ quan báo chí; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động liên quan phục vụ trực tiếp sx nông nghiệp; Các quỹ tín dụng, văn phòng đại diện phục vụ nông nghiệp, hoặc doanh nghiệp tại địa bàn miền núi, địa bàn miền núi được quy định.

Mức thu với tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chia làm 3 mức trên năm: 3 triệu đồng đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ từ trên 10 tỷ đồng; 2 triệu với vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống; 1 triệu với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Đối với Cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ  chia 3 mức trên năm: 1 triệu đồng với doanh thu trên 500 triệu/năm; 500 nghìn đồng nếu doanh thu từ trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/ năm; doanh thu từ 300 triệu/ năm trở xuống thu 300 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh từ nửa sau của năm nghĩa là từ ngày 01/07 của năm thì mức thu là 50% của đối tượng áp dụng.

Khai lệ phí môn bài được thực hiện một lần  khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trong trường hợp mới thành lập thì thời hạn khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nộp lệ phí môn bài thực hiện bằng giao dịch điện tử sử dụng Chữ ký số nộp tờ khai môn bài trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn  đăng ký Nộp thuế điện tử với ngân hàng và Nộp Thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế trên trang nopthue.gdt.gov.vn

Liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số như Chữ ký số Viettel, VNPT, FPT,… để được đăng ký chữ ký số và hướng dẫn hỗ trợ đăng ký tài khoản khai Thuế, tài khoản Nộp thuế

Liên hệ để được hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ 
Hotline: 0868.246.333
Website: https://chukyso-viettel.vn | Email: dangky@chukyso-viettel.vn

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *