\

Loại thuế phải nộp theo dựa đặc điểm từng doanh nghiệp

Loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm từng doanh nghiệp

1.  Thuế tài nguyên là một trong loại thuế phải nộp theo đặc điểm từng doanh nghiệp

a. Khái niệm Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm từng doanh nghiệp và là một loại thuế gián thu, là nghĩa vụ thuế của các tổ chức doanh nghiệp thực hiện với nhà nước khi tiến hành khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ: Doanh nghiệp khai thác khoáng sản, dầu khí,

b. Cách tính thuế Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên = sản lượng tài nguyên x giá tính thuế x thuế suất.

c. Thời hạn nộp thuế Thuế tài nguyên

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với tờ khai tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm phải nộp chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

2.  Thuế xuất nhập khẩu là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp.

a. Khái niệm.

Thuế xuất nhập khẩu là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và là một loại thuế gián thu, với các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu qua cửa khẩu và biên giới Việt Nam, hàng hoá trao đổi mua bán của cư dân biên giới các nước,..

b. Cách tính thuế.

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp = số lượng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan x trị giá từng mặt hàng x thuế suất.

c. Thời hạn nộp thuế.

Ngoài các trường hợp trên thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.

3. Thuế bảo vệ môi trường là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp.

a. Khái niệm.

Thuế bảo vệ môi trường (Thuế BVMT) là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và là một loại thuế gián thu, với đối tượng là các loại hàng hoá, sản phẩm khi sử dụng có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường mà doanh nghiệp phải nộp một lần cho nhà nước nếu có sản xuất kinh doanh hay nhập khẩu các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế BVMT theo Luật Bảo vệ môi trường 2010.

b. Cách tính thuế.

Thuế BVMT = Số lượng hàng hóa tính thuế x mức thuế tuyệt đối.

c. Thời hạn nộp thuế.

  • Đối với hàng hoá nội địa thì doanh nghiệp khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  •  Đối với hàng hóa nhập khẩu doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế ngay tại cơ quan hải quan.

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp

a. Khái niệm.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và là một loại thuế gián thu cho các loại hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu hoặc trực tiếp sản xuất

 b. Cách tính thuế.

Thuế TTĐB = giá tính thuế x thuế suất.

c. Thời hạn nộp thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp.

a. Khái niệm.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong loại thuế phải nộp dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và  là một loại thuế trực thu với việc doanh nghiệp sử dụng đất phi nông nghiệp để sản xuất kinh doanh, xây dựng, đầu tư dự án… với mức thuế suất thông thường là 0.03%

b. Cách tính thuế.

Thuế SDĐPNN = Diện tích đất sử dụng x Giá tính thuế của 1m2 x thuế suất.

c. Thời hạn nộp thuế.

Thời hạn nộp tiền thuế  SDĐPNN theo năm là ngày 31/12 của năm đó. Người nộp thuế được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm.

6. Nộp thuế doanh nghiệp ở đâu?

Hiện nay, việc nộp thuế trở nên dễ dàng, thuận tiện với nhiều lựa chọn hơn cho doanh nghiệp

  • Nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước;
  • Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
  • Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng;
  • Thực hiện giao dịch điện tử thông qua chữ ký số viettel.

Đặc biệt, trong giai đoạn ảnh hưởng không nhỏ của Đại dịch COVID-19, việc thực hiện giao diện điện tử qua chữ ký số là một bước tiến quan trong Chuyển đổi số quy trình làm việc giữa doanh nghiệp và Nhà nước thời đại 4.0, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ mọi lúc, mọi nơi, tránh xảy ra những rủi ro về xử phạt tài chính khi nộp thuế chậm.

Để hỗ trợ nhanh và chính xác tiếp kiệm thời gian cho  Doanh nghiệp khi sử dụng dịch  vụ Chữ ký số Viettel khai báo.  Quý Doanh nghiệp  liện hệ trực tiếp qua Hotline và mail để được hỗ  trợ  nhanh chóng và chính xác nhất:

Hotline hỗ trợ dịch vụ :Mr Hoàn 0828.246.333
Mail:
dangky.dichvu.cntt@gmail.com

Hỗ trợ đăng ký chữ ký số viettel, gia hạn chữ ký số viettel, chữ ký số cá nhân, BHXH-Viettel

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *