\

Hỗ trợ doanh nghiệp Đăng ký Chữ ký số Viettel mới miễn phí áp dụng tp Hà Nội

  1. Nội dung thông báo hỗ trợ doanh nghiệp chữ ký số và Hóa đơn điện tử.

Sở KH&ĐT  ra thông báo về việc triển khai chương trình hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Thực hiện nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội; Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBNN thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới dịch vụ chứng thực 01 chữ ký số trong một năm đầu thành lập và hỗ trợ khởi tạo, cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử kèm 500 số hóa đơn điện tử

Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội triển khai đấu thầu qua mạng và đã lự chọn được đơn vị thực hiện hỗ trợ là Liên danh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Công ty cổ phần MISA – Công ty cổ phần Bkav (Lên danh VNPT VINAPHONE – VIETTEL – MISA – BKAV)

……………………..

2. Tóm lược Chương trình hỗ trợ chữ ký số và Hóa đơn điện tử.

Áp dụng từ ngày 22/04/2021 Các doanh nghiệp trên địa bàn tp Hà Nội mới thành lập được cung cấp miễn phí 01 chữ ký số và 500 số hóa đơn điện tử thuộc liên danh VNPT– VIETTEL – MISA – BKAV.

3. Hình thức triển khai gói doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập để nhận được hỗ trợ trên cần hợp đồng cung cấp dịch vụ ký 3 bên.

  • Xác nhận tại Quầy giao dịch tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thuộc liên danh (VNPT-VIETTEL- MISA – BKAV). Cung cấp Giấy phép kinh doanh, Chứng minh thư của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cho đơn vị cung cấp.
  • Chữ ký, xác nhận của doanh nghiệp mới thành lập.

4. Liên hệ đăng ký Chữ ký số qua gói hỗ trợ:

Liên hệ qua các website:

  • https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/
  • https://banhangvnpt.vn
  • https://www.viettel-hanoi.vn
  • https://www.misa.com.vn
  • https://www.bkav.com.vn/

5. Để đăng ký mới Chữ ký số không thông qua gói hỗ trợ.

Ngoài ra doanh nghiệp muốn đăng ký Chữ ký số Viettel và Hóa đơn điện tử Viettel trực tiếp gói từ 2 năm, 3 năm vui lòng liên hệ số hotline: 0868 246 333.

Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel-CA cần gia hạn chữ ký số liên hệ 0868 246 333

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *