\

Đối tượng áp dụng đấu thầu quốc gia qua mạng

 

1.Đối tượng áp dụng đấu thầu quốc gia qua mạng

Căn cứ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và Điều 1 Luật đấu thầu 2013, Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng xin được tổng kết những đối tượng bắt buộc phải áp dụng đấu thầu qua mạng tại Muasamcong.mpi.gov.vn bao gồm:

+ Những Công ty, Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên.

+ Những Công ty, Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng chiếm trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư dự án.

Căn cứ đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT; về việc đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng & có thông tin nhà thầu, mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+  Văn bản 5356/BKHĐT-QLĐT nêu rõ; theo quy định tại Điểm d Điều 5 Luật Đấu thầu 2013. Một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu. Là nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc quy định nhà thầu phải đăng ký đấu thầu qua mạng. Để có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu; thống nhất về thông tin của các nhà thầu. Phục vụ cho các chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra; truy xuất thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu; hồ sơ đề xuất. Đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.

+ Trong thời gian qua, kể từ ngày Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014). Nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu đã quy định khuyến khích các nhà thầu tham dự thầu l đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, qua phản ánh của một số nhà thầu l đã có những chủ đầu tư; bên mời thầu đưa ra quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu. Bắt buộc Phải có tên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời coi đây là một trong các điều kiện để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, liên quan đến nội dung đăng ký đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia qua mạng; thông tin nhà thầu & mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ KH&ĐT đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể tại Văn bản 5356/BKHĐT-QLĐT.

2. Một vài những khó khăn mà doanh nghiệp sẽ gặp khi tự đăng ký đấu thầu quốc gia qua mạng: 

– Thông tư / Nghị định mới liên tục sẽ tốn nhiều thời gian đọc các hướng dẫn đăng ký do Cục quản lý Đấu Thầu hướng dẫn trên hệ thống.

– Không thành thạo công nghệ thông tin, cài đặt phần mềm để sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử , ví dụ như: Cài đặt phần mềm, môi trường máy tính: ActiveX, Java, PopUp, thiết lập môi trường tương thích.

– Đơn đăng ký kê khai thiếu sót, sai thông tin tốn thời gian do kê khai sai , hoặc mất đơn đăng ký.

– Gửi hồ sơ / đơn đăng ký đến sai địa chỉ hoặc thất lạc.

– Thanh toán phí đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Muasamcong.mpi.gov không đúng cách hoặc bị sai, sẽ dẫn đến thời gian xử lý bị chậm hơn rất nhiều / Trường hợp muốn hoàn trả lại tiền sẽ phải làm công văn gửi lên Cục Quản Lý Đấu Thầu và chờ xét duyệt.

– Thất lạc mất chứng thư số đấu thầu khi đăng ký đấu thầu qua mạng.

– Không biết đăng nhập chứng thư số vào máy tính để tham gia đấu thầu

Mọi thông tin hỗ trợ đăng ký dịch vụ đấu thầu quốc gia, đăng ký Chữ ký số  Quý vị vui lòng  liên hệ hotline : Ms Hoàn 0868.246.333
Sẽ được hỗ trợ nhanh nhất, chính sác nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *