TRIỂN KHAI CẤP BÙ VÀ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Triển khai cấp bù và gia hạn chữ ký số Viettel

gia-han-chu-ky-so-viettel

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

V/v triển khai chương trình cấp bù chứng thư số và gia hạn chữ ký số Viettel.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (VTT) hướng dẫn triển khai chương trình cấp
bù chứng thư số, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG –  triển khai cấp bù và gia hạn chữ ký số Viettel

– Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
– Thời gian áp dụng:
02/2024 – 30/05/2024.
1. Kế hoạch triển khai cấp bù
– Viettel đang triển khai kinh doanh dịch vụ Viettel-CA (CTS USB token, HSM,
SIM CA, Ipad voffice
) trên chứng thư số SHA1 hạn 13/5/2024 và chứng thư số
SHA2 hạn 24/9/2025.

Với các chứng thư số của khách hàng được cấp theo chứng
thư số SHA1, để tiếp tục sử dụng được dịch vụ theo đúng thời hạn khách hàng
mua cần phải cấp bù thời gian sử dụng sang chứng thư số mới có thời hạn sau
ngày 13/5/2024.
– Số lượng chứng thư số SHA1 cần thực hiện cấp bù nhiều, đo đó để đảm bảo
tiến độ cấp bù, đồng thời đảm bảo không phải tư vấn cấp bù hai lần cho khách
hàng, cần triển khai cấp bù theo các giai đoạn:
Giai đoạn 1- Triển khai trên chứng thư số SHA 2 đang có sẵn
+ Thời gian triển khai:
từ tháng 02/2024

+ Phạm vi: triển khai cấp bù trên tập khách hàng có hạn trước 24/9/2025, trong
đó có Doanh nghiệp vẫn có thể gia han  theo nhu cầu  theo các gói cước của Viettel. Và  chứng thư số có hạn trước 24/8/2024.
Giai đoạn 2- Triển khai cấp bù vào chứng thư số mới hạn 2029.
+ Thời gian triển khai:
dự kiến từ 20/3/2024 hoặc sớm hơn nếu được Bộ TTTT
cấp khóa SHA2 sớm. Khi có khóa mới, hệ thống tự động định tuyến sang khóa
mới và có thông báo tới kênh qua email.

 Sau khi cấp bù Doanh Nghiệp sẽ được Hỗ Trợ khách hàng khai báo sử dụng trên các hệ thống ký số.
Chi tiết kế hoạch cấp bù theo Phụ lục 01

2. Chính sách thu hút và hỗ trợ khách hàng

– Chính sách khuyến mại cho khách hàng thuộc đối tượng cấp bù muốn
gia hạn chữ ký số viettel
Đối tượng khách hàng: Khách hàng thuộc đối tượng cần chuyển mã hàm
băm từ SHA1 sang SHA2 (đối tượng cần cấp bù thời gian sử dụng).
Nội dung chính sách: Khách hàng thuộc đối tượng nêu trên nếu đồng ý gia hạn dịch vụ chữ ký số Viettel sẽ được tặng số tháng tương ứng gói cước gia hạn chữ ký số Viettel: tặng 1,2,3 tháng
khi gia hạn các gói cước 1,2,3 năm (chi tiết chính sách và mã hòa mạng theo phụ
lục 02).
Phí bán hàng:
Kênh ĐTV- TT DVKH: Áp dụng theo tờ trình số 19901/TTr-DVKH.
Kênh còn lại: theo mức phí hiện hành của dịch vụ trên từng gói cước (chi
tiết theo phụ lục 02

3. Quy định về triển khai bán hàng trên tool Cấp bù thời hạn và gia hạn chữ ký số Viettel online

Bổ sung kênh nhóm 1, nhóm 2 được triển khai gia hạn cho khách hàng trên
tool gia hạn online, cụ thể:
Chính sách giá: chính sách gia hạn trên tool gia hạn áp dụng theo công văn
số 20021/VTT-CNTT&DVS ngày 09/11/2023:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *