\

Thế nào là dịch vụ hành chính công trực tuyến?

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ có liên quan đến các hoạt động phát luât, không nhằm mục tiêu tạo lợi nhuận, do các cơ quan nhà nước ( hoặc doanh nghiệp, tổ chức được ủy quyền ) có thẩm quyền được cấp cho các cá nhân , tổ chức  dưới hình thức văn bản bằng các loại giấy tờ có giá trị về tính pháp lý trong các lĩnh vực thuộc cơ quan nhà nước đó quản lý.

Dịch vụ công trực tuyến được hiểu là dịch vụ hành chính công được các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng thay cho văn bản hành chính bằng giấy tờ trên môi trường điện tử hay môi trường mạng.

Nằm tại điều 3, TT 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 của bộ TT&TT nêu rõ các quy định về mức độ của dịch vụ công trực tuyến đối với cơ quan hành chính nhà nước cung cấp cho tổ chức trên môi trường mạng chia làm 4 mức như sau:

  • Mức 1: Dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời hạn sử dụng, lệ phí, phí tham gia khi sử dụng dịch vụ.
  • Mức 2: Bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng các văn bản mẫu để khai báo đầy đủ hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ khi đã hoàn hiện phải gửi trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ khác ( Bưu điện, COD …) đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Mức 3: Bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người đăng ký sử dụng nhập và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho cá nhân. Các g/d trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực trực tiếp trên môi trường điện tử. Việc thanh toán lệ phí (Nếu có), nhẫn kết quả được trả về trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Mức 4: Bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức 3 và cho phép người sử dụng thánh toán các loại lệ phí (Nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến sẽ được gửi trực tiếp hoặc có thể qua đường bưu điên, chuyển phát nhanh COD đến cho người đăng ký sử dụng.

Các đơn vị, cơ quan khi đăng tải dịch vụ  cần xem xét những điều kiện và khả năng có thể cung cấp dịch vụ để xác định mức độ dịch vụ công trực tuyến có thể đạt được.

Người đăng ký  có thể sử dụng các loại chữ ký số để thực hiện dịch vụ như:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *