Hạn nộp BCTC Năm 2019 và vai trò ký số của Chữ ký số Viettel

chukyso BCTT 2019

Dưới đây là một số tìm hiểu và hiểu biết của chukyso-viettel.vn về hạn nộp BCTC năm 2019 Chữ ký số Viettel xin chia sẻ cùng quý Khách hàng

  1. Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019 

Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính cụ thể như sau:

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày đối với đơn vị kế toán và 45 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Báo cáo tài chính Năm chậm nhất là 30 ngày đối với đơn vị kế toán và 90 ngày đối với công ty mẹ, Tổng công ty.

Đối với các cơ quan kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính Năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b. Đối với các doanh nghiệp khác

Doanh nghệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Các doanh nghiệp khác thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán Năm

Theo đó các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty hộp danh phải nộp BCTC năm 2019 phải nộp trước ngày 30/03/2020

    2. Vai trò ký số và chữ ký số Viettel

Hiện nay, các doanh nghiệp nộp báo cáo thuế bắt buộc phải nộp trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Các đơn vị có thể nộp tờ khai trực tiếp từ 2 trang web chính thức của cổng cục thuế đó là trang  thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nhantokhai.gdt.gov.vn tùy theo quy định chuyển đổi của tổng cục thuế áp dụng cho từng tỉnh, thành phố, khu vực

Ngoài ra, các đơn vị có thể nộp trên các website được kết nối với tổng cục thuế của một số nhà cung cấp chữ ký số như VNPT-CA, Bkav, TS24,…

Để thực hiện nộp tờ khai các đơn vị phải xác nhận báo cáo nộp trên nên tảng đó điều kiện tiên quyết để nộp tờ khai đó là ký số các loại báo cáo, tờ khai.

Không loại trừ yếu tố đó đối với BCTC cũng yêu cầu phải ký số bằng chữ ký số của doanh nghiệp .

Chữ ký số Viettel rất tự hào là nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu có đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên, tổng đài viên, nhân viên trải rộng khắp đất nước sẵn sàng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

Viettel-CA hân hạnh được phục vụ!