Tag Archives: Cấp bù thời hạn chữ ký số

Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024

Kế hoạch Cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024 Hướng dẫn cấp bù thời hạn chữ ký số Viettel năm 2024. Liên hệ Cấp bù CKS Viettel 0868.246.333 Căn cứ Kế hoạch số 1866/KH-CNTT&DVS ngày 06/02/2024 đề xuất kế hoạch triển khai cấp bù chứng thư số (CTS) cho khách hàng sử […]