đăng ký Chữ ký số Viettel sử dụng Dịch vụ công kho bạc

dich-vu-cong-kho-bac-nha-nuoc

 

Áp dụng Dịch vụ công kho bạc

Hiện nay kho bạc nhà nước đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến sử dụng Chữ ký số để ký hồ sơ trên kho bạc áp dụng với các cấp.

Kho bạc Nhà nước đang thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử KBNN, cụ thể:

1. Đã đăng tải 54 thủ tục hành chính theo mức 1, 2 trên Mục “Thủ tục hành chính” thuộc Cổng thông tin điện tử KBNN.

2. Hiện KBNN đang khẩn trương triển khai thí điểm để tiến tới mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Mục “Dịch vụ công trực tuyến” thuộc Cổng thông tin điện tử KBNN, gồm:

2.1. Dịch vụ công “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN”: là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị mở và sử dụng tài khoản tại KBNN để thực hiện việc thu, chi NSNN

2.2. Dịch vụ công “Khai báo Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa thuộc lĩnh vực kho bạc” và “Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán”: là các ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN để thực hiện việc thanh toán, kiểm soát chi NSNN qua KBNN./.

Đối tượng áp dụng dịch vụ công kho bạc

Áp dụng với các đơn vị mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Sử dụng cho các tổ chức trong và ngoài quốc doanh sử dụng nhiều chữ ký trên văn bản trình. nộp tiền, chuyển tiền qua kho bạc nhà nước.

Các chức danh cần ký trên hồ sơ dịch vụ công kho bạc.

Các chức danh ký hồ sơ trình kho bạc ít nhất 2 chức danh tùy vào mô hình hoạt động của tổ chức. bao gồm lãnh đạo, kế toán.

Tùy vào mô hình tổ chức có thể có các chức danh Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kế toán,… do tổ chức đăng ký khi nộp hồ sơ kho bạc

Chữ ký số dùng trong khai báo dịch vụ công Kho bạc nhà nước.

Chữ ký số sử dụng cho khai báo ký duyệt hồ sơ dịch vụ công là chứng thư số uy tín đảm bảo độ bảo mật SHA mã hóa 1024bit là chữ ký số cá nhân thuộc tổ chức.

Chữ ký số Viettel là đơn vị đi đầu áp dụng chuẩn SHA mã hóa 1024bit áp dụng với chữ ký số cá nhân thuộc tổ chức phục vụ cho dịch vụ công kho bạc nhà nước.

Vui lòng liên hệ đăng ký chữ ký số tại website: https://chukyso-viettel.vn hoặc gọi điện theo hotline: 096 7575. 616